skipToContentskipToFooter

DPU - Geleverd ter bestemming en gelost (overeengekomen plaats van bestemming)

Bij de ICC Incoterms®-regel Delivered at Place Unloaded (DPU) heeft de verkoper aan zijn leveringsverplichting voldaan wanneer de goederen in afgesproken staat en op tijd zijn gelost op de overeengekomen plaats van bestemming. Tot dat punt draagt de verkoper het risico en de kosten.

DPU is een non-maritieme leveringsconditie, die geschikt is voor alle vormen van vervoer.

Kenmerken

  • Levering: de verkoper moet de goederen lossen van het aankomende vervoermiddel en vervolgens ter beschikking stellen van de koper op de overeengekomen plaats van bestemming.
  • Transportrisico: de verkoper draagt het risico van schade aan of verlies van de goederen tot na het lossen. Daarna gaat het risico over op de koper.
  • Transportkosten: de kosten van het vervoer naar de overeengekomen plaats van bestemming, inclusief lossingskosten, zijn voor rekening van de verkoper. Eventueel doorvervoer is voor rekening van de koper.
  • Douaneformaliteiten: de verkoper moet alle douaneformaliteiten verzorgen die voortvloeien uit de uitvoer. Voor zijn rekening zijn ook de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen. Voor rekening en risico van de koper zijn alle douaneformaliteiten en de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen die voortvloeien uit invoer in het land van bestemming.
  • Transportverzekering: geen van beide partijen is verplicht een verzekering voor de goederen af te sluiten.
  • Toevoeging plaats van levering: aan de leveringsconditie moet altijd worden toegevoegd waar de overdracht van de goederen plaatsvindt. Bij DPU is dit aangegeven met: … named place of destination (… overeengekomen plaats van bestemming).

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex