skipToContentskipToFooter

FAS - Vrachtvrij langszij schip (overeengekomen verschepingshaven)

Bij de ICC Incoterms®-regel Free Alongside Ship (FAS) voldoet de verkoper aan zijn leveringsverplichting wanneer hij de goederen in de afgesproken staat en op tijd aanlevert naast het schip dat de koper heeft aangegeven. Als de goederen zich in een container bevinden, draagt de verkoper de goederen doorgaans over in een terminal, en niet langszij een schip. In dergelijke situaties kan beter de Incoterms®-regel Free Carrier (FCA) worden gebruikt.

FAS is een maritieme leveringsconditie en is niet geschikt voor containervervoer.

Kenmerken

  • Levering: de verkoper moet de goederen leveren langszij het door de koper genomineerde schip, op de laadplaats in de afgesproken verschepingshaven en op een wijze die voor deze haven gebruikelijk is.
  • Transportrisico: het risico van schade aan of verlies van de goederen tijdens het transport is vanaf de levering voor rekening van de koper. Vóór de levering loopt de verkoper dit risico.
  • Transportkosten: de kosten van het vervoer zijn vanaf de levering voor rekening van de koper. Partijen wordt met klem aangeraden het punt van lading in de overeengekomen haven van verscheping zo duidelijk mogelijk aan te geven, omdat de THC (Terminal Handling Charges) voor dit punt voor rekening van de verkoper zijn.
  • Douaneformaliteiten: de verkoper verzorgt alle douaneformaliteiten die voortvloeien uit de uitvoer. Voor zijn rekening zijn ook de hieruit voortvloeiende kosten, rechten en heffingen. De douaneformaliteiten, kosten, rechten en heffingen zijn voor rekening van de koper bij invoer in het land van bestemming.
  • Transportverzekering: geen van beide partijen is verplicht een verzekering voor de goederen af te sluiten.
  • Toevoeging plaats van levering: aan de leveringsconditie moet altijd worden toegevoegd waar de overdracht van de goederen plaatsvindt. Bij FAS is dit aangegeven met: … named port of shipment (… overeengekomen verschepingshaven).

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex