skipToContentskipToFooter

FCA - Vrachtvrij tot vervoerder

De ICC Incoterms®-regel Free Carrier (FCA) gaat één stap verder dan Ex Works (EXW). De verkoper laadt de goederen aan boord van het door de koper genomineerde voertuig bij zijn bedrijfsterrein of regelt en betaalt het (voor)transport naar een overeengekomen plaats. 

Het risico voor schade aan of verlies van de goederen, gaat over van verkoper op koper zodra de goederen worden overgedragen aan de vervoerder die is aangesteld door de koper op de genoemde plaats na de 3 letters (FCA …), nadat de goederen aan boord van het voertuig zijn geladen. Vanaf dat moment heeft de verkoper ook aan zijn leveringsverplichting voldaan.

FCA is geschikt voor alle vormen van vervoer.

Kenmerken

  • Levering: de verkoper levert de goederen aan de koper op een van de volgende 2 manieren:

a. Indien de overeengekomen plaats het bedrijfspand van de verkoper is, dan worden de goederen als geleverd beschouwd zodra deze zijn geladen op het door de koper georganiseerde voertuig;

b. Indien de overeengekomen plaats een andere locatie is, dan worden de goederen geleverd zodra deze ter beschikking worden gesteld aan de koper, op het aankomende voertuig en gereed voor lossing.

  • Transportrisico: het risico van schade aan of verlies van de goederen tijdens het vervoer is vanaf de levering voor rekening van de koper.
  • Transportkosten: de kosten van het vervoer zijn vanaf de overeengekomen plaats van levering voor rekening van de koper. Tot de levering zijn de kosten voor rekening van de verkoper.
  • Douaneformaliteiten: de verkoper moet alle douaneformaliteiten verzorgen die voortvloeien uit de uitvoer. Voor zijn rekening zijn ook de kosten, rechten en heffingen die daaruit voortvloeien. De douaneformaliteiten, kosten, rechten en heffingen zijn voor rekening van de koper bij doorvoer door andere landen en invoer in het land van bestemming.
  • Transportverzekering: geen van beide partijen is verplicht een verzekering voor de goederen af te sluiten.
  • Toevoeging plaats van levering: bij de leveringsconditie moet de plaats van goederenoverdracht worden vermeld. Bij FCA is dit aangegeven met: (… named place (… overeengekomen plaats)).

Krijg meer grip op jouw handel en logistiek

Of je nu goederen laat vervoeren, importeert, exporteert of goederen opslaat. Wij helpen jou graag om dit zo goed mogelijk te regelen.

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex