skipToContentskipToFooter

FOB - Vrachtvrij aan boord (overeengekomen verschepingshaven)

Bij de ICC Incoterms®-regel Free On Board (FOB) levert de verkoper de goederen door deze aan boord van het door de koper aangewezen schip te laden. Kosten en risico gaan over van verkoper op koper wanneer de goederen daadwerkelijk aan boord van het schip zijn geplaatst.

FOB is een maritieme leveringsconditie en is niet geschikt voor containervervoer.

Kenmerken

  • Levering: de verkoper moet de goederen leveren door deze aan boord van het door de koper genoemde schip in de afgesproken verschepingshaven te laden.
  • Transportrisico: het risico van schade aan of verlies van de goederen wordt vanaf het moment van levering door de koper gedragen. Vóór de levering draagt de verkoper dit risico.
  • Transportkosten: de kosten van het vervoer zijn vanaf de levering voor rekening van de koper. De kosten van het voortransport en het laden zijn voor de verkoper.
  • Douaneformaliteiten: de verkoper moet alle douaneformaliteiten verzorgen die voortvloeien uit de uitvoer. Voor zijn rekening zijn ook de kosten, rechten en heffingen die hieruit voortvloeien. De douaneformaliteiten, kosten, rechten en heffingen zijn voor rekening van de koper bij invoer in het land van bestemming.
  • Transportverzekering: geen van beide partijen is verplicht een verzekering voor de goederen af te sluiten.
  • Toevoeging plaats van levering: aan de leveringsconditie moet altijd worden toegevoegd wáár de overdracht van de goederen plaatsvindt. Bij FOB is dit aangegeven met: … named port of shipment (… overeengekomen verschepingshaven).

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex