skipToContentskipToFooter

Zeker als de koper niet in de EU gevestigd is, kan Ex Works praktische problemen veroorzaken

Met klanten buiten de Europese Unie spreken salesafdelingen nog wel eens de ICC Incoterms® 2020-regel Ex Works af met het idee dat zij zo weinig tot geen risico lopen. Klopt deze aanname en zo niet, welke risico’s kleven er aan deze Incoterms®-regel? Hoe ga je bijvoorbeeld om met het laden van de vrachtauto en de uitklaring?

Bij het gebruik van de ICC Incoterms® 2020-regel Ex Works (EXW) liggen alle verantwoordelijkheden bij de koper. De verkoper hoeft de goederen alleen maar klaar te zetten en de koper te informeren waar en wanneer hij de goederen kan ophalen. Het laden is een verantwoordelijkheid van de koper. Deze moet ervoor zorgen dat de vervoerder die de goederen komt ophalen, het benodigde materieel bij zich heeft om de goederen te kunnen laden. Als de verkoper toch laadt, dan is het verstandig aparte afspraken te maken over wie het risico draagt van verlies van of schade aan de goederen tijdens het laden. Dit om discussies achteraf te voorkomen.

Machtiging Directe Vertegenwoordiging

Houd bij de Incoterms®-regel EXW ook rekening met de definitie exporteur. Deze bepaalt dat als de exporteur (bij EXW is dat de koper) niet gevestigd is in het douanegebied van de Unie, deze ook niet in de aangifte mag worden vermeld. In de praktijk zien wij vaak dat de door de koper ingeschakelde vervoerder aan de verkoper vraagt een zogeheten machtiging Directe Vertegenwoordiging te ondertekenen. Met deze machtiging kan de vervoerder dan toch een aangifte doen, maar dan wel uit naam (en EORI) van de verkoper. Wees hierin terughoudend en teken dit document niet zomaar.

Dag van de Binnendienst 2024

In één middag alles weten over veranderende wet- en regelgeving en inzicht opdoen over wat dit betekent voor jou als medewerker van de afdeling binnendienst? Reserveer dan donderdag 20 juni in je agenda en kom naar de Dag van de Binnendienst in het NH Hotel Veluwe Sparrenhorst in Nunspeet.

Beeld dag van de BD 2024_web.jpg

FCA goed alternatief

Uit bovenstaande informatie blijkt dat de Incoterms®-regel EXW geen goede match is bij internationale transacties. Zeker als de koper niet in de Europese Unie is gevestigd, kan het gebruik van EXW praktische problemen veroorzaken. De Incoterms®-regel Free Carrier (FCA) biedt doorgaans een goed alternatief. Bij FCA is de verkoper namelijk verantwoordelijk voor zowel het laden als de uitvoerformaliteiten. Dit laatste heeft als bijkomend voordeel dat de verkoper het btw-nultarief kan toepassen. Hij moet hiervoor wel een confirmation of exit kunnen overleggen. Bij EXW regelt de koper de uitvoerformaliteiten en heeft de verkoper geen enkel bewijs dat de goederen zijn geëxporteerd. Het wordt dan lastig om het btw-nultarief toe te passen. 

Bij het gebruik van de ICC Incoterms® 2020-regel Ex Works (EXW) liggen alle verantwoordelijkheden bij de koper. De verkoper hoeft de goederen alleen maar klaar te zetten en de koper te informeren waar en wanneer hij de goederen kan ophalen. Het laden is een verantwoordelijkheid van de koper. Deze moet ervoor zorgen dat de vervoerder die de goederen komt ophalen, het benodigde materieel bij zich heeft om de goederen te kunnen laden. Als de verkoper toch laadt, dan is het verstandig aparte afspraken te maken over wie het risico draagt van verlies van of schade aan de goederen tijdens het laden. Dit om discussies achteraf te voorkomen.

Vragen over internationaal ondernemen?

Evert-Jan en zijn collega's helpen je graag verder

evert-jan evofenedex