skipToContentskipToFooter

Bij een onjuiste douaneaangifte blijft het zwaard van Damocles boven de aangever hangen. In sommige gevallen zelfs tot vijf jaren daarna. Ondernemingen doen er daarom goed aan compliant te zijn. De goederencode is het startpunt van iedere invoer- en uitvoeraangifte. Een onjuist vastgestelde code aan de start van het proces kan de gehele keten verstoren. Naast de juiste goederencode, speelt ook de oorsprong van het goed een belangrijke rol in het aangifteproces.

Het vaststellen van de correcte goederencode is van groot belang. Aan de hand van deze code kun je bepalen welke formaliteiten van toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aan een invoer- of uitvoervergunning of zelfs een invoerverbod. Het vaststellen van de juiste goederencode is echter niet altijd een eenvoudige opdracht. Er zijn maar liefst zes indelingsregels, honderden aantekeningen, duizenden TARIC-onderverdelingen, jurisprudentie en complexe indelingsverordeningen. Er zijn duizenden mogelijkheden, er is echter maar één juiste goederencode. Dit alles in combinatie met een markt die constant verandert, kan een ongetraind oog het overzicht doen kwijtraken. 

De juiste goederencode is het begin van een juiste douaneaangifte. Aan de hand van deze code kun je het invoertarief vaststellen. Met het betalen van dit tarief verkrijgt het goed toegang tot de Europese markt. “As simple as that”, zouden de Engelsen zeggen, maar niets is minder waar. Niet ieder goed is namelijk even vrij verhandelbaar. Politieke en veiligheidsoverwegingen leiden voor bepaalde goederen tot handelsverboden. Het handhaven van deze verboden behoort tot de niet-fiscale taken van de douane. Drie voorbeelden zijn:

  1. De dualuseverordening, die de handel van ogenschijnlijk veilige goederen aan een scala aan regels heeft onderworpen omdat deze goederen in de verkeerde handen een andere functie kunnen dienen;
  2. De CITES-regeling, waarmee de handel in bepaalde planten en dieren wordt beperkt;
  3. Namaak en piraterij, wat zeker op het gebied van e-commerce een steeds interessanter aspect wordt.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van een groot scala aan wetgeving. De toezichthouders op het naleven van deze wetten bezitten een discretionaire bevoegdheid. Bij twijfel over het voldoen aan de wetgeving mogen zij dus maatregelen opleggen. Voorbeelden hiervan zijn het vernietigen van de goederen of het opleggen van een gevangenisstraf.
Als een onderneming compliant wil zijn, zal deze dus bekend moeten zijn met de wetgeving die van toepassing is op haar goederen. Dit stopt niet enkel bij het bepalen van de juiste goederencode, maar gaat door met het naleven van de wet- en regelgeving. Vaak is het inschakelen van een specialist niet overbodig.

Oorsprong en compliance

Stel, we weten dat de goederencode ofwel GN-code van een fiets 8712 0030 is. Dan zou je denken dat je die fiets probleemloos kunt invoeren. Echter, niets is in deze situatie minder waar. In dit geval speelt ook de oorsprong een belangrijke rol. Op fietsen rust namelijk een zogeheten antidumpingheffing, een maatregel ter bescherming van de Europese markt. In China kunnen fietsen namelijk onder de Europese kostprijs worden geproduceerd. Dit betekent dat een handelaar vanuit Azië zeer rendabel fietsen op de markt kan brengen in de Europese Unie (EU). Om te voorkomen dat de Europese fietsenmarkt hieraan ten onder gaat, is de antidumpingheffing in het leven geroepen. Deze maatregel zorgt ervoor dat fietsen met de oorsprong China worden belast met een extra heffing van 48,5 procent. Als de fietsen waren ingevoerd zonder deze kennis, dan had de onderneming een onvoorzien hoge uitnodiging tot betaling ontvangen.

Op dit moment zijn er meer dan zestig specifieke antidumpingverordeningen ingesteld op honderden GN-codes. Hierbij gaat het om een groot scala aan producten; van regenboogforel tot staalkabels. Douaneplanning is de sleutel om dit soort onverwachte kosten te voorkomen. Je kunt er met deze kennis in het achterhoofd bijvoorbeeld voor kiezen om de producten uit een ander land te halen, waarbij geen antidumpingheffing van toepassing is.

Risico’s en kansen

Trade compliance biedt ook kansen. Douaneplanning is hiervan een praktisch voorbeeld. De EU heeft diverse handelsverdragen gesloten met verschillende landen. Afhankelijk van de oorsprong van een goed, kunnen er verschillende invoertarieven van toepassing zijn. Een slimme douaneplanning kan zowel in fiscale als niet-fiscale zin veel voordelen opleveren.
Dit tipje van de sluier maakt al duidelijk hoe belangrijk trade compliance bij internationale handel is. De (douane)heffingsgrondslagen, classificatie en oorsprong spelen een grote rol in de gehele keten. Het juist vaststellen van goederencodes in combinatie met het toepassen van de juiste oorsprongscriteria blijkt in de praktijk lastig. Een uitglijder is snel gemaakt en kan serieuze gevolgen hebben voor jouw organisatie. Bovendien zijn er kansen op dit gebied, onder andere door gebruik te maken van de voordelen van handelsverdragen.
 

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex