skipToContentskipToFooter

Toenemende complexiteit van handelsstromen en groeiende regeldruk

Er gebeurt veel op het wereldhandelstoneel. De geopolitieke balans in de wereld is fors aan het verschuiven en er komen steeds meer economische sancties. Er zijn zorgen over groeivertraging, grondstoffentekorten en toenemende inflatie. Daarnaast hebben ondernemers te maken met de groeiende regeldruk op het gebied van duurzaamheid; zowel nationaal, Europees als globaal. Wat zijn de vijf grootste uitdagingen om in 2024 compliant te blijven?

1. Verschillen in wet- en regelgeving

Voor internationaal opererende ondernemers is het gebrek aan harmonisatie van wet- en regelgeving een van hun grootste uitdagingen. Want de wetten die gelden in het ene land, gelden niet altijd in het andere land. Het is al een enorme uitdaging bij te blijven met alle nationale en Europese regelgeving die van toepassing is op jouw bedrijf. Laat staan de lokale regelgeving bij de landen van herkomst en bestemming. Als trade compliance professional maak jij proactief de vertaalslag van de steeds veranderende wet- en regelgeving naar de praktijk van jouw bedrijf. Met de toenemende complexiteit van handelsstromen en de groeiende regeldruk is het een flinke uitdaging processen en procedures continue aan te passen om te voldoen aan alle wijzigingen. Maar alleen zo kun je een wereldwijd compliancebeleid opzetten en handhaven.

2. Geopolitieke spanningen

Handelsconflicten en geopolitieke spanningen kunnen leiden tot handelsbelemmeringen, invoerheffingen en andere beperkende maatregelen. Bedrijven moeten flexibel zijn en hun supplychain diversifiëren om de risico's te verminderen die kunnen ontstaan door veranderende politieke en economische omstandigheden. Dit vraagt van de trade compliance professional dat hij zich steeds moet aanpassen.

3. Steeds meer sancties

Het toenemend aantal sanctiemaatregelen kan een behoorlijke impact hebben op trade compliance. Zo werden bedrijven eind 2023 opeens geconfronteerd met het invoerverbod voor producten waar bepaalde Russische grondstoffen in voorkomen. Als bedrijf moet je nu aan kunnen tonen dat deze producten geen ijzer of staal met als oorsprong Rusland bevatten. De bewijslast ligt bij de importeur van de goederen en wordt vaak geleverd door middel van een Mill Test Certificate (MTC). Bij het ontbreken van een (volledig) MTC, moet de importeur andere bescheiden in zijn administratie opnemen. Inmiddels wordt ook gesproken over een twaalfde sanctiepakket tegen Rusland.

Voor bedrijven is het essentieel zich bewust te zijn van de internationale sancties waaraan ze zijn onderworpen, en ervoor te zorgen dat hun activiteiten in overeenstemming zijn met de wet. Bij evofenedex zien we dat met name de kans op omzeiling van sancties, zonder dat je daar zelf direct bij betrokken bent, een groot risico is.

4. Douane: geautomatiseerd aangifte doen

Bedrijven moeten investeren in technologie en systemen die voldoen aan de eisen van geautomatiseerde douaneaangiften om efficiëntie te waarborgen en boetes te voorkomen. Eind 2023 zijn de eerste bedrijven al overgegaan op het nieuwe Douaneaangiften Management Systeem (DMS). Een groot deel van het bedrijfsleven zal echter in 2024 over moeten gaan. DMS heeft niet alleen afwijkende software ten opzichte van AGS, ook moet je veel meer gegevens aanleveren om een correcte aangifte te kunnen doen. Als er gegevens ontbreken, dan accepteert de Douane de aangifte niet. Dit kan resulteren in het niet kunnen vervoeren van de goederen en het niet kunnen voldoen aan contractuele verplichtingen.

5. Duurzaam en verantwoord ondernemen

Er is een groeiende nadruk op duurzaamheid en ethische handel. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat ze voldoen aan de vereisten voor het voorkomen of aanpakken van misstanden op het gebied van mens en milieu. Vanaf 2024 moet de eerste groep bedrijven gaan rapporteren over duurzaamheid volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). In januari 2024 moeten importeurs van CBAM-goederen al hun eerste rapportage indienen.

Sparren met vakgenoten

evofenedex helpt ook trade compliance managers bij te blijven op hun vakgebied, en biedt hun het netwerk om andere trade compliance professionals te ontmoeten. In 2023 hebben wij ingezet op het uitbreiden en professionaliseren van onze diverse community’s voor trade compliance. In 2024 gaan we hiermee door. Neem je deel aan een community, dan committeer je je aan de groep om actief kennis en ervaringen te delen. Dat doen de leden niet alleen op het online platform, maar ook tijdens bijeenkomsten bij de deelnemers. Juist omdat je met trade compliance professionals onder elkaar bent, kun je met elkaar sparren over actuele vraagstukken en gebruikmaken van elkaars specialismen.

Trade Compliance Communities

In 2024 heeft evofenedex vier community’s voor trade compliance.

  • Netwerk Customs and Trade Affairs: groot alumninetwerk van de opleiding Manager Customs & Trade Affairs.
  • Trade Compliance Community (3x): deze communities zijn voor trade compliance managers van handels- en productiebedrijven die al enkele jaren ervaring hebben en bereid zijn kennis te delen en van elkaar te leren. Er zijn vooralsnog twee regio community’s die alleen zijn in de regio Zuidoost (Zuidoost-Brabant en Limburg) en West (Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Flevoland). Daarnaast gaan we in 2024 van start met een Trade Compliance Community voor logistiek dienstverleners. Bij de Trade Compliance Community zijn alleen lidbedrijven aangesloten en deel je op persoonlijke basis kennis en ervaringen met circa 35 collega’s uit dezelfde regio.

Meer informatie over alle communities van evofenedex vind je op: www.evofenedex.nl/communities.

Dit artikel is geschreven door Willemijn Gwanmesia, projectmanager IMVO en Compliance bij evofenedex. Het artikel is ook verschenen in globe, het vakblad voor internationaal ondernemen van evofenedex.

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex