skipToContentskipToFooter

Rechten en plichten van contractpartijen vastleggen

Door het gebruiken en toepassen van algemene voorwaarden kun je juridische risico’s beperken. Belangrijke onderwerpen zoals aansprakelijkheid, levering, overmacht, betalingen en toepasselijk recht kunnen worden opgenomen in algemene voorwaarden. Dat beperkt juridische risico’s bij elke levering of transactie. Een goede set algemene voorwaarden voorkomt geschillen, en daarom is het belangrijk dat de afspraken in de algemene voorwaarden volledig en juist zijn omschreven. Ze moeten bovendien up-to-date zijn.

Leden van evofenedex kunnen een gratis quickscan laten uitvoeren, waarbij de algemene voorwaarden worden gecontroleerd op juistheid en volledigheid. Als er vragen zijn over de inhoud, toepassing of wettelijke regelingen in de algemene voorwaarden, kunnen leden ook bij ons terecht voor gratis advies.

Vragen over juridische zaken?

Lorenzo en de zijn collega's helpen je graag verder.

Lorenzo juridische zaken evofenedex