skipToContentskipToFooter

De algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing als de wederpartij er ‘tijdig’ kennis van heeft kunnen nemen.

Consumenten of ‘kleine’ wederpartijen moet je de algemene voorwaarden vooraf sturen of bij het sluiten van de overeenkomst overhandigen. Is dit niet mogelijk, zoals bij een telefonische overeenkomst, dan moet je de wederpartij laten weten dat er algemene voorwaarden ter inzage liggen. Op verzoek moet je de wederpartij de voorwaarden kosteloos toesturen.

Bij ‘grote’ wederpartijen (vennootschappen die hun jaarrekening publiceren) is een verwijzing voldoende.

Telefonische overeenkomst:

  • meld dat he algemene voorwaarden hanteert
  • stuur ze onmiddellijk naar de wederpartij
  • als de algemene voorwaarden al bekend zijn uit bijvoorbeeld uw catalogus kun je naar deze voorwaarden verwijzen

Overeenkomst per e-mail:

  • meld dat je algemene voorwaarden hanteert
  • stuur ze onmiddellijk per e-mail naar de wederpartij

Overeenkomst via website:

  • neem op de homepage van je site op dat de algemene voorwaarden op de site zijn te vinden
  • vraag kopers expliciet of ze akkoord gaan met de algemene voorwaarden en laat ze een hokje aanvinken als antwoord

Conflicterende voorwaarden

De koper kan bij het sluiten van de overeenkomst de algemene voorwaarden niet accepteren maar de eigen voorwaarden op de overeenkomst van toepassing verklaren. Stem je hiermee in, dan zijn jouw voorwaarden niet van toepassing.

Vragen over juridische zaken?

Lorenzo en de zijn collega's helpen je graag verder.

Lorenzo juridische zaken evofenedex