skipToContentskipToFooter

Algemene voorwaarden zijn regels die je standaard laat gelden voor jouw zakelijke overeenkomsten

Algemene voorwaarden zijn niet verplicht, maar ze zorgen wel voor veel duidelijkheid. Beide partijen weten waar ze aan toe zijn en tot hoever ieders aansprakelijkheid gaat. Je hoeft ook niet bij iedere overeenkomst opnieuw te onderhandelen over de voorwaarden. En gaat er onverhoopt iets mis, dan blijft je risico beperkt als je daarover uitdrukkelijk bepalingen hebt opgenomen in de algemene voorwaarden.

In de algemene voorwaarden kun je opnemen:

 • toepasselijkheid algemene voorwaarden: informatieplicht
 • offerte: vrijblijvend of niet, termijn
 • transport: wie betaalt wat, verzekeringen
 • levertijd: overmacht
 • reclames
 • prijsverhogingen
 • betaling: betalingstermijn, incassokosten, rente
 • eigendomsvoorbehoud
 • garantie
 • aansprakelijkheid: beperking, hoogte van schadevergoeding
 • ontbinding
 • afwikkeling van geschillen: rechter of arbitrage

Vragen over juridische zaken?

Lorenzo en de zijn collega's helpen je graag verder.

Lorenzo juridische zaken evofenedex