skipToContentskipToFooter

Een ‘girale betaling’ heeft pas plaatsgevonden als het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op de rekening van de verkoper

Als je niets anders bepaalt, kan betaling contant of giraal plaatsvinden. Een ‘girale betaling’ heeft pas plaatsgevonden als het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op de rekening van de verkoper.

Betalingstermijn

De betalingstermijn zal niet te sterk mogen afwijken van wat in de branche gebruikelijk is. Als betaling binnen 30 dagen na factuurdatum gangbaar is, dan zou een bepaling die betaling binnen 8 dagen eist door de rechter als onredelijk bezwarend kunnen worden beschouwd.

Overschrijding van de betalingstermijn

Als klanten niet binnen de afgesproken termijn betalen, heb je automatisch recht op wettelijke rente. In plaats van de lage wettelijke rente kun je in de algemene voorwaarden ook een hogere vertragingsrente bedingen. Maar een onredelijk hoge rente kan door de rechter worden gematigd.

Incassokosten

Wij raden je aan in de voorwaarden op te nemen, dat bij het ‘uit handen geven’ van de vordering de nalatige contractspartij incassokosten verschuldigd zal zijn.

Vragen over juridische zaken?

Lorenzo en de zijn collega's helpen je graag verder.

Lorenzo juridische zaken evofenedex