skipToContentskipToFooter

Beperking aansprakelijkheid

Met een garantie staat je als verkoper in voor bepaalde eigenschappen van het verkochte. Zijn deze eigenschappen niet aanwezig, dan moet je zorgen voor herstel of vervanging.

Beperking aansprakelijkheid

Je kunt een bepaalde duur aan jouw garantie verbinden of eisen stellen aan het gebruik van het verkochte.

Gevolgschade

Je kunt met een garantiebeding de aansprakelijkheid uitsluiten voor schade die ontstaat door ondeugdelijkheid van het gekochte. Dit uitsluiten van ‘gevolgschade’ mag niet als je aan een consument verkoopt.

Vragen over juridische zaken?

Lorenzo en de zijn collega's helpen je graag verder.

Lorenzo juridische zaken evofenedex