skipToContentskipToFooter

In de algemene voorwaarden kun je de aansprakelijkheid beperken

Op grond van de wet moet je schade vergoeden als jij:

  • op een toerekenbare wijze tekortschiet in de nakoming van een overeenkomst
  • door onrechtmatig te handelen schade bij derden heeft veroorzaakt

Uitsluiten aansprakelijkheid

Bij een (te) vergaande of volledige uitsluiting van aansprakelijkheid kan de rechter het beding in z’n geheel als onredelijk opzij schuiven. In dat geval moet je meestal alsnog de volledige schadevergoeding betalen.

Beter kunt je, met inachtneming van de aard van de bedrijfsvoering en eventuele bijzondere risico’s, jouw aansprakelijkheid beperken tot:

  • bepaalde soorten van schade
  • een bepaald bedrag (bijvoorbeeld: het factuurbedrag of de dekking van jouw verzekeraar)

Opzet of grove schuld

De aansprakelijkheid voor schade door jouw eigen opzet of grove schuld kun je niet uitsluiten. Wel die door de opzet of grove schuld van jouw uitvoerend personeel.

Aanspraken door derden

Wil je het risico te worden aangesproken door derden beperken, neem dan vrijwaringsclausules of derdenbedingen in jouw voorwaarden op.

Vragen over juridische zaken?

Lorenzo en de zijn collega's helpen je graag verder.

Lorenzo juridische zaken evofenedex