skipToContentskipToFooter

Tip: Neem bij een overeenkomst met een ondernemer een ontbindingsrecht op.

Een prijsverhogingsclausule in de algemene voorwaarden kan uitkomst bieden als je zelf wordt geconfronteerd met prijs- en kostenverhogingen van jouw leverancier.

Een prijswijziging verrast de wederpartij. Hij heeft er bij de vergelijking van concurrerende aanbiedingen geen rekening mee gehouden. Consumenten hebben daarom het recht binnen 3 maanden na een prijsverhoging de overeenkomst te ontbinden.

Ook ondernemers kunnen soms een beroep doen op deze bescherming. Neem daarom ook bij een overeenkomst met een ondernemer een ontbindingsrecht op. Die kan bijvoorbeeld gelden bij een prijsverhoging van meer dan 10 procent.

Vragen over juridische zaken?

Lorenzo en de zijn collega's helpen je graag verder.

Lorenzo juridische zaken evofenedex