Eigendomsvoorbehoud

Het eigendomsvoorbehoud houdt in dat je als verkoper het eigendom van de geleverde goederen pas verliest als de koper de (volledige) koopprijs heeft betaald (en dus niet bij de aflevering van de goederen).

Een eigendomsvoorbehoud:

  • mag niet worden gebruikt om de betaling van andere vorderingen af te dwingen
  • heeft geen waarde als de geleverde goederen worden doorverkocht of verwerkt in andere goederen

Je kunt in de algemene voorwaarden bedingen dat verwerking in andere goederen alleen mag als dit binnen de normale bedrijfsuitoefening van de koper valt.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder