Garantie

Beperking aansprakelijkheid

Met een garantie staat je als verkoper in voor bepaalde eigenschappen van het verkochte. Zijn deze eigenschappen niet aanwezig, dan moet je zorgen voor herstel of vervanging.

Beperking aansprakelijkheid

Je kunt een bepaalde duur aan jouw garantie verbinden of eisen stellen aan het gebruik van het verkochte.

Gevolgschade

Je kunt met een garantiebeding de aansprakelijkheid uitsluiten voor schade die ontstaat door ondeugdelijkheid van het gekochte. Dit uitsluiten van ‘gevolgschade’ mag niet als je aan een consument verkoopt.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder