skipToContentskipToFooter

Onderscheid in werving en selectie is verboden

Met een goede en scherpe vacaturetekst wil je als onderneming de kandidaat selecteren die je voor ogen hebt. Hoe zorg je ervoor dat je deze kandidaat bereikt zonder te discrimineren? Gebruik de volgende checklist ter controle of een vacaturetekst aan de hierboven genoemde wet- en regelgeving voldoet om discriminatie tegen te gaan. Lees in dit artikel meer over het juridisch kader.

Staat er in de tekst een eis/regel die direct of indirect naar leeftijd verwijst?

Let erop dat termen als ‘jong’, ‘middelbare leeftijd’, ‘oud’, ‘scholier’, ‘schoolverlater’, ‘pas afgestudeerd’, ‘beginnend’ of ‘starter’ niet zijn toegestaan. Ook leidt een maximaal aantal jaren werkervaring of de eis ‘zes tot acht’ jaar werkervaring tot leeftijdsdiscriminatie. Je mag wel weer een minimum aantal jaren werkervaring opnemen, die nodig zijn voor de uitoefening van de functie. 

De termen ‘junior’ en ‘senior’ worden ook als discriminerend beschouwd. Je mag weer wel aangeven dat het om een ‘juniorfunctie’ of ‘seniorfunctie’ gaat. Hier slaat junior of senior namelijk op de functie zelf en niet op de kandidaat. In het kader van het door de overheid opgestelde arbeidsmarktbeleid kan een uitzondering gelden voor bepaalde groepen die moeilijker aan het werk komen. Dit geldt voor de leeftijdsgroep 18 – 27 jaar en voor 50+’ers.

Staat er in de tekst een eis/regel die direct of indirect naar geslacht verwijst?

Het is nooit toegestaan specifiek te vragen naar een man. Het is wel mogelijk in het kader van voorkeursbeleid aan te geven dat de voorkeur uitgaat naar een vrouw. Let erop dat je verplicht bent dit in de vacaturetekst te vermelden en uit te leggen. Ook moet duidelijk zijn dat de vacature openstaat voor alle potentiële kandidaten. Vaak wordt de volgende zin gebruikt: “bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw”.

Staat er in de tekst een eis/regel die direct of indirect naar nationaliteit verwijst?

Het niet is toegestaan naar een kandidaat te vragen met een bepaalde moedertaal (native speaker). Als het voor de functie van belang is, kun je wel stellen dat een uitstekende beheersing van een bepaalde taal vereist is.

Staat er in de tekst een eis/regel die direct of indirect naar etniciteit verwijst?

Soms kan er een voorkeursbeleid zijn voor een bepaalde etnische minderheid. Het waarom zul je wel moeten onderbouwen en kunnen aantonen. Ook zul je het voorkeursbeleid kenbaar moeten maken in de vacature en moeten aangeven dat dit alleen geldt bij gelijke geschiktheid. Zonder een getoetst beleid is het niet toegestaan de voorkeur te geven aan een kandidaat van een bepaalde afkomst.

Staat er in de tekst een eis/regel die direct of indirect naar een andere discriminatiegrond verwijst?

Controleer of de tekst niet leidt tot onderscheid op de volgende gronden:

  • Religie;
  • Seksuele geaardheid;
  • Burgerlijke staat;
  • Zwangerschap;
  • Politieke voorkeur;
  • Handicap of chronische ziekte.

Soms kan een bepaalde grond bepalend zijn voor een functie. Een klassiek voorbeeld is dat een christelijke school mag vragen naar een leerkracht met een christelijke geloofsovertuiging, omdat dat dat een fundamenteel onderdeel is van de identiteit van de organisatie. Hier wordt dan geen verboden onderscheid gemaakt. Het is dus heel belangrijk goed naar de functie te kijken en te beoordelen of bepaalde functievereisten noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie.

Vragen over juridische zaken?

De bedrijfsjuristen van evofenedex helpen je graag verder.

Bedrijfsjuristen evofenedex