skipToContentskipToFooter

Op het moment dat je als bedrijf werknemers in dienst neemt, krijg je te maken met het arbeidsrecht. Dit zijn alle (rechts)regels die zien op de relatie tussen werkgever en werknemer, vanaf de ‘werving en selectie’ van de werknemer, het daadwerkelijk aangaan van een arbeidsovereenkomst tot het beëindigen daarvan.

Zo zijn er voorwaarden verbonden aan vacatureteksten en moet je als werkgever zorgen voor een veilige en gezonde werkplek.  Ook heb je als werkgever de plicht om de regels met betrekking tot arbeids- en rusttijden in acht te nemen, de werknemer (behoudens uitzonderingen) door te betalen bij ziekte en gelden specifieke regels voor het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden en ontslag.

 De arbeidsovereenkomst vormt de basis van de rechtsverhouding tussen de werkgever en de werknemer. Hiernaast kan een cao van toepassing zijn, waarin nadere regels staan.

 Binnen het arbeidsrecht staat de bescherming van de werknemer voorop, om zo meer evenwicht te creëren tussen werkgever en werknemer. Naast dat de werkgever zich als “goed werkgever” moet opstellen, moet de werknemer zich als “goed werknemer” gedragen. Dat kan tot gevolg hebben dat hij bijvoorbeeld positief dient te reageren op een redelijk verzoek van de werkgever, zoals het verrichten van andere werkzaamheden of overwerk.

 In onderstaande kennisdossiers is informatie te vinden over relevante arbeidsrechtelijke onderwerpen. Ook zijn modellen op te vragen voor verschillende arbeidsovereenkomsten.

Vragen over juridische zaken?

Marinke en haar collega's helpen je graag verder

Marinke  juridisch evofenedex