Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst kan voor bepaalde of onbepaalde tijd worden aangegaan.

Het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan voor een onbepaalde duur. Er kan reeds bij aanvang van het dienstverband een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd worden overeengekomen, maar een dergelijk contract kan ook volgen na een (reeks van) tijdelijke arbeidsovereenkomst(en). Deze arbeidsovereenkomst is de minst flexibele vorm van een arbeidsovereenkomst voor een werkgever.en Deze eindigt namelijk niet van rechtswege. De werkgever kan de overeenkomst in beginsel alleen eenzijdig beëindigen als hij daarvoor toestemming heeft van het UWV of dat de kantonrechter de overeenkomst heeft ontbonden of als hij een dringende reden heeft om de werknemer op staande voet te ontslaan. Als een medewerker ziek is, is de werkgever ook verplicht het loon voor twee (en bij een loonsanctie drie) jaar door te betalen. Bij een contract voor bepaalde tijd is dit risico beperkt tot de duur van de arbeidsovereenkomst. Door het aanbieden van een contract voor onbepaalde tijd kan je als werkgever wel goede werknemers aan je binden door het vertrouwen dat je in de werknemer uitspreekt. Je kan je onderscheiden van bedrijven die alleen flexibele contracten aanbieden en hebt de mogelijkheid een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Dmaar dit type arbeidsovereenkomst biedt de werknemer doorgaans wel de meeste zekerheid, namelijk van een vast inkomen voor een langere periode.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder