skipToContentskipToFooter

Leden van evofenedex kunnen een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij de bedrijfsjuristen opvragen.

Een arbeidsovereenkomst kan voor bepaalde of onbepaalde tijd worden aangegaan. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd – ook wel een vast contract genoemd – wordt aangegaan voor onbepaalde duur. Je kunt direct bij aanvang van het dienstverband een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd overeenkomen, maar dit contract kan ook volgen na een reeks van tijdelijke arbeidsovereenkomsten (de ketenregeling).

Voordelen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Dit type arbeidsovereenkomst biedt de werknemer doorgaans de meeste zekerheid, namelijk de zekerheid van een vast inkomen voor een langere periode. Door het aanbieden van een contract voor onbepaalde tijd, kun je als werkgever goede werknemers aan je binden doordat je het vertrouwen in de werknemer uitspreekt. Je kunt je onderscheiden van bedrijven die alleen flexibele contracten aanbieden en je hebt de mogelijkheid een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Ook betaal je een lagere WW- premie voor een werknemer met een vast contract. Het verschil tussen de hoge en de lage premie is 5 procentpunt. Voor een contract voor onbepaalde tijd betaal je sinds 1 augustus 2021 0,34 procent.

Nadelen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Deze arbeidsovereenkomst is de minst flexibele vorm van een arbeidsovereenkomst. Deze eindigt namelijk niet van rechtswege. Je kunt de overeenkomst in beginsel alleen eenzijdig beëindigen als je daarvoor toestemming hebt van het UWV, de kantonrechter de overeenkomst heeft ontbonden of als je een dringende reden hebt om de werknemer op staande voet te ontslaan. Als een werknemer ziek is, ben je ook verplicht het loon voor 2 (en bij een loonsanctie 3) jaar door te betalen. Bij een contract voor bepaalde tijd is dit risico beperkt tot de duur van de arbeidsovereenkomst. Lees in dit artikel meer over arbeidsovereenkomsten.

Vragen over juridische zaken?

Marinke en haar collega's helpen je graag verder

Marinke  juridisch evofenedex