skipToContentskipToFooter

Om de functie van leidinggeven te kunnen uitvoeren zijn er globaal een aantal taken te onderscheiden:

personeel informeren over:

 • doelstellingen van het bedrijf;
 • doelstellingen van de afdeling;
 • taak van elke medewerker daarin;
 • het belang van een goede samenwerking;
 • op handen zijnde veranderingen en hoe ermee om te gaan.

personeel ondersteunen bij:

 • het uitvoeren van nieuwe taken;
 • het verwerven van nieuwe bekwaamheden;
 • het zoeken naar ideale werkomstandigheden;
 • het personeel controleren op uitvoering van de werkzaamheden;
 • het personeel corrigeren bij geen of onvoldoende prestatie.

Met behulp van coaching kunnen deze taken van de leidinggevende uitgevoerd worden. Daartoe beschikt de leidinggevende over instrumenten van coaching. Deze instrumenten bestaan uit:

 • de juiste omgeving scheppen: Medewerkers moeten weten, dat ze kunnen werken in een klimaat, waarin ze geholpen worden als dat nodig is en waar van fouten geleerd wordt. Fouten worden niet meteen afgestraft;
 • doelen vaststellen: Doelen verschaffen duidelijkheid over wat men van elkaar verwacht. Door de medewerker te betrekken bij het vaststellen van de resultaten, die van hem verwacht worden, zal hij daarvoor ook de verantwoordelijkheid nemen;
 • relevante informatie doorgeven: Een belangrijke taak van leidinggeven is het doorgeven van informatie. Medewerkers kunnen alleen dan zelfstandig functioneren en op tijd inspelen op situaties als men alle beschikbare informatie ook zelf mag gebruiken;
 • zorgen voor faciliteiten: De leidinggevende heeft de mogelijkheden en bevoegdheden om de medewerkers de middelen te verschaffen om opgedragen werkzaamheden zo goed mogelijk te kunnen vervullen;
 • resultaten evalueren: Mensen hebben er behoefte aan te weten, of hun werk ook het gewenste resultaat oplevert. Bespreken van de resultaten biedt ook de mogelijkheid, te leren van de opgedane ervaringen. Succesvol een taak beëindigen is een stimulans om vol vertrouwen aan de volgende taak te beginnen;
 • als klankbord fungeren: gevoelens bespreken, luisteren, feedback geven.