skipToContentskipToFooter

Organisatiecultuur, communicatie en gedrag zijn bepalend voor een (integrale) veiligheidscultuur in het magazijn. Meer dan middelen, maatregelen en regelgeving: die zijn zinloos als ze niet worden omgezet in houding en gedrag. Een organisatiecultuur die voorkomt uit duidelijke kernwaarden is hiervoor het fundament, zowel bij grote als bij kleine bedrijven. Die kernwaarden zijn immers leidend voor al het gedrag. Directie en management spelen een belangrijke rol bij ontwikkelen en opstellen van een veilige en gezonde (veiligheids)cultuur, al gaat deze cultuur pas echt zijn vruchten afwerpen als er draagvlak is van 'de werkvloer'.