skipToContentskipToFooter

De mens is vaak oorzaak van arbeidsongevallen, maar daarmee ook een mogelijke oplossing. Door gedragsverandering van de mens kun je veel arbeidsongevallen voorkomen en veilig werken bevorderen. Veel arbeidsongevallen zijn het gevolg van menselijke handelingen die op de automatische piloot uitgevoerd worden. Vergissingen, uitglijders, of afdwalingen zijn regelmatig de oorzaak van ernstige arbeidsongevallen.

Gewoontegedrag aanpakken

Bij het aanpakken van risico’s, focussen bedrijven meestal op techniek en niet op de mens. In veel organisaties wordt geprobeerd het aantal arbeidsongevallen te verkleinen door juist klassieke interventies in te voeren. Regels, voorlichting, training; dit zijn allemaal interventies die juist inspelen op het bewuste denksysteem. Maar als het handelen gebaseerd is op het automatische denksysteem, dan gaan de klassiek interventies niet helpen. Nudging kan dan wel een oplossing bieden. Nudging is dus niet geschikt voor elk gedragsprobleem in de organisatie. Alleen als je weet dat het onveilige gedrag dat je wilt aanpakken het resultaat is van gewoontegedrag, dan is nudging mogelijk een effectieve interventie.