skipToContentskipToFooter

Als logistiek manager ben je verantwoordelijk voor de ontvangst, het opslaan en het vervoer van goederen. Daarmee ben je een belangrijk onderdeel van de logistieke keten.

je functie ook uit:

  • Bewaken van strategische doelstellingen
  • Analyseren, optimaliseren en standaardiseren werkprocessen.
  • Verantwoordelijk voor het coördineren van verbetertrajecten.
  • Stimuleren onderlinge samenwerking van de teams.
  • Streven naar lage kosten
  • Juiste inzet personeel gericht op LEAN
  • Verantwoordelijk voor voorraadbeheer
  • Toevoegen klantwaarde; focus op de klant

In een steeds maar sneller veranderende wereld vormt Logistiek een belangrijke schakel in de strijd om de gunsten van een (potentiële) klant. Dankzij concurrentie worden producenten en handelaren gedwongen om zich te onderscheiden. Dat kan door middel van aantoonbare betere productkwaliteit, beheersing van de kosten, of een benadering die gericht is op trouw van de klant. Bij alle drie de strategieën speelt logistiek een cruciale rol, hoe goed of mooi of lekker een product ook is, als het niet verkrijgbaar is, is alle moeite tijdens de promotie en introductie tevergeefs geweest.

Door internet is er veel veranderd in de distributie. De order-entry functie is verlegd naar de klant, via de websites boekt de klant tegenwoordig zelf de orders. Dit gebeurt in de business to business (b2b) goederenstroom van grondstoffen en halffabricaten, maar ook in de business to consumer (b2c) goederenstroom. Daarmee worden kosten bespaard en de kans op misverstanden verkleind, er verdwijnt immers een schakel. Een groot logistiek voordeel is dat de orders direct van de klant naar de logistieke afdelingen lopen zodat er altijd een overzicht beeld is van het werk dat gedaan moet worden.

Op strategisch niveau bepaalt een onderneming wat men de klant wil bieden op productniveau (prijs/productkwaliteit), maar ook op serviceniveau. Betrouwbaarheid, snel leveren, compleet leveren, flexibel opereren, klanten snel en correct informeren, het zijn allemaal taken die direct van invloed zijn op de logistiek en waar je als logistiek manager grip op moet krijgen.

Werkveld van een logistiek manager

Als logistiek manager ben je verantwoordelijk voor de ontvangst, het opslaan en het vervoer van goederen. Je stuurt verschillende afdelingen aan zoals inkoop, warehousing, distributie, forecast, klantenservice of diensten op het gebied van planning.

Het werkveld van een logistiek manager bestaat uit zes onderdelen:

Ketensamenwerking

Of Individuele ondernemingen zijn steeds minder in staat om aan de veranderende wensen van consumenten en industriële afnemers te voldoen. Samenwerking stroomopwaarts (naar de bron) en stroomafwaarts (naar de consument) in een keten (chain) is dan ook een logische stap. Ketensamenwerking staat vooral bekend onder de naam 'supply chain management' of SCM. Omdat SCM zich vooral richt op de consument én inkoop-, verkoop- en marketingactiviteiten, spreekt men tegenwoordig steeds meer over 'Demand & Supply Chain Management' of D&SCM.