skipToContentskipToFooter

Nudging is een vorm van gedragsinterventie; een manier om gedrag te veranderen. Met een nudge geef je mensen onbewust een duwtje in de gewenste richting zonder ze tot een bepaalde keuze te dwingen. Je stuurt het gedrag door de manier waarop de keuze aan mensen gepresenteerd wordt te veranderen. Mensen behouden dus de mogelijkheid om een andere keuze te maken. Het is bijvoorbeeld een duwtje in de gezonde richting, of in de veilige richting, of in de milieuvriendelijke richting, afhankelijk van wat het doel is van je nudge.

Nudging richt zich bovendien op gedrag dat je op de automatische piloot uitvoert. De mens heeft als het ware 2 denksystemen: het langzame bewuste systeem dat goed nadenkt over de keuzes die we maken. En het snelle denksysteem dat heel snel keuzes maakt. Onderzoek wijst uit dat wel 90% van de keuzes die we dagelijks maken, voortkomen uit dat snelle denksysteem, omdat men simpelweg de tijd en de cognitieve ruimte niet heeft om overal lang over na te denken.

De nudge werkt dus in op je onbewuste systeem. Zelfs als men weet dat het een nudge is, dan kan het alsnog werken. Ook kenmerkend voor een nudge is dat het meestal goedkoop in aanschaf en uitvoering is, en dat het tot een groots effect kan leiden. 

Het meest bekende voorbeeld van een nudge vind je in een toilet. Soms zie je op het mannentoilet in openbare gelegenheden een sticker met een het plaatje van een vlieg in het urinoir geplakt zitten, een nudge. Als man wil je onbewust op die vlieg mikken en dat zorgt voor een schoner toilet. Zo probeert men dus via een nudge het gewenste gedrag makkelijker en aantrekkelijker te maken.