skipToContentskipToFooter

Elke bedrijfsactiviteit stelt bepaalde eisen aan de bedrijfsvloer. Bedrijfsvloeren kunnen globaal worden verdeeld in:

  • losliggende vloeren
  • vrijdragende vloeren

Losliggende vloeren

Losliggende vloeren worden onafhankelijk van de gebouwconstructie direct op de ondergrond aangelegd. Zij bewegen hierdoor onafhankelijk van het gebouw. Losliggende vloeren zijn relatief goedkoop. Nadeel is dat zij kunnen verzakken ten opzichte van het gebouw, wat intern transport bemoeilijkt.

Vrijdragende vloeren

Vrijdragende vloeren zijn onderdeel van de gebouwconstructie en verzakken dan ook niet ten opzichte van deze constructie. De bouw is wel een stuk duurder omdat deze vloeren een goede fundering nodig hebben. Een vrijdragende vloer is een draagvloer en moet dus het gewicht van stellingen, opgeslagen goederen, interntransportmiddelen en andere apparatuur kunnen dragen. Vrijdragende vloeren kunnen, net als het gebouw, onderheid zijn, op maaiveldniveau zijn aangelegd, of aangelegd zijn op kolommen op perronhoogte.

Het vloerontwerp

Eerst moet je weten op welke plaatsen de vloer wordt belasti. Voor een flexibele indeling ga je uit van een maximale belasting over het gehele gebied. Soms is dat niet nodig en kun je jouw kosten verlagen. In de vloer moeten voegen zitten zodat de gebouw- en vloerdelen ten opzichte van elkaar kunnen ‘werken’. Maar: hoe meer voegen, hoe hoger de vloerbeschadiging op plaatsen met veel intern transport. Bepaal dus eerst de lay-out van het magazijn voordat u het vloerontwerp maakt. De kwaliteit van de vloer is verder sterk afhankelijk van de kwaliteit van het beton.

De sterkte van het beton

Beton voor bedrijfsverhardingen en -vloeren heeft meestal een representatieve druksterkte van 30 à 50 N/mm² en een representatieve buigtreksterkte van 5 à 6 N/mm². Het beton is hiermee ook bestand tegen:

  • hoge contact- of oplegdrukken
  • invloeden van weer of wind
  • belasting door motorbrandstoffen
  • de combinatie van vorst en dooizout

Om vorst- en dooischade te voorkomen, moet je bij het ontwerp rekening houden met een vorstindringing van 1 meter (in de kuststrook 0,80 meter).

Belastingen

De statische en dynamische belastinggegevens moeten in het programma van eisen van de opdrachtgever staan. Belastingen op bedrijfsvloeren worden verdeeld in:

  • mobiele belastingen van korte duur: door voertuigen voor het transport en overslag van goederen

rustende belastingen van lange duur: door stilstaande voertuigen en opgeslagen goederen

Mobiele belastingen kunnen dynamische effecten veroorzaken, zoals trillingen en horizontale rem- en optrekkrachten. Door herhaling van de belastingen kunnen zij ook vermoeiing veroorzaken. 

Vragen over magazijnen?

Frank en zijn collega's helpen je graag verder

Frank evonedex magazijnen