skipToContentskipToFooter

Logistieke dienstverleners kunnen je een kostenbesparing opleveren; door bundeling van opdrachten gaan zij vaak efficiënter met hun middelen om.

Bovendien beschikken zij meestal over meer logistieke kennis. Ook kunnen zij de kosten beter verdelen over de opbrengsten dan een niet-gespecialiseerd bedrijf. Je kunt pas bepalen of uitbesteding van opslag en distributie lonend is als je inzicht hebt in jouw eigen kosten. Soms kunt je jouw logistieke kosten vrij eenvoudig verlagen door enkele interne aanpassingen. Pas als jouw eigen logistiek is geoptimaliseerd, kun je goed vergelijken met aanbiedingen van derden. 

Kosten uitbesteding

De kosten voor uitbestede distributie en opslag kunnen bestaan uit:

 • kosten voor opslag en handling in het magazijn van de dienstverlener
 • kosten van vervoer en distributie
 • administratieve kosten

Opslagkosten (vast):

 • afschrijvingskosten/erfpachtkosten van het pand en de grond waar de goederen staan opgeslagen
 • onderhoudskosten van het pand
 • kosten van verlichting en verwarming
 • afschrijvings- en onderhoudskosten van opslagmiddelen
 • rente op investeringen

De dienstverlener berekent deze kosten per palletplaats of per vierkante meter door de totale kosten te delen door het aantal palletplaatsen of vierkante meter zuivere opslagruimte (dat is dus exclusief bijvoorbeeld gangpaden).

Handlingkosten (variabel):

 • personeelskosten van het magazijn
 • kosten van interntransportmiddelen
 • andere kosten die moeten worden gemaakt in verband met de afhandeling (in-, uitslag, verpakking, laden en lossen) van de goederen

De dienstverlener berekent deze kosten op basis van een voorcalculatie. De kosten per eenheid (bijvoorbeeld pallet of orderregel) hangen hierbij af van de gemiddelde tijd van de magazijnhandelingen. Als de loonkosten en kosten van hulpmiddelen worden berekend in geld per eenheid (bijvoorbeeld nettowerktijd exclusief pauzes), dan kunt u de opgave van de dienstverlener toetsen. Voor de overheadkosten geldt meestal een bepaald percentage dat als administratiekosten op de factuur wordt gezet.

Kosten aantonen

Een garantie tegen hoge kosten krijg je niet met een contract alleen. De kostenberekening moet zijn gebaseerd op voor jou controleerbare en bewijsbare factoren. Dat houdt in:

 • geen huur van een vaste opslagruimte wanneer de opslag gedurende de opslagperiode sterk kan verschillen (zoals bij seizoensgoederen)
 • inhuur in de opslageenheid die u zelf ook hanteert (bijvoorbeeld: als uw goederen op pallets arriveren, dan moeten de opslagkosten per palletplaats worden berekend)
 • inzicht in de opbouw van de handlingkosten
 • nauwkeurige administratie van in- en uitgaande stromen van goederen bij de opdrachtgever en de dienstverlener
 • volledige informatie-uitwisseling: liefst een open calculatie en volledige kennis over de goederenstromen, markt-, klanten-, producteisen bij beide partijen 

Vragen over magazijnen?

Frank en zijn collega's helpen je graag verder

Frank evonedex magazijnen