skipToContentskipToFooter

Veiligheid en efficiency: hand in hand

Magazijnen in Nederland

Nederland telt ruim honderdduizend bedrijven met een magazijn, vaak het hart van het bedrijf. In al die magazijnen samen werken ruim 600.000 medewerkers, zoals reach-, en heftruckchauffeurs, orderverzamelaars en inpakkers.

Per jaar gebeuren in Nederland minstens 150 ernstige ongevallen in het magazijn. Daarnaast zorgt de wijze van omgaan met de vaak niet geringe fysieke belasting voor een hoog ziekteverzuimpercentage. Ook vergrijzing neemt toe; vitaliteitsaanpak en duurzame inzet is daarom essentieel.

Meer dan een RI&E

De praktijk leert dat bedrijven met magazijnen het moeilijk vinden om hun arbeidsveiligheid zelfstandig aan te pakken, onder meer vanwege onduidelijkheid en ‘open normen’ in de Arboregels. Er bestaan geen gemeenschappelijke normen voor veiligheid waaraan bedrijven zich kunnen vasthouden en committeren en in Arbo-catalogi, branche- en individuele RI&E’s is het werk in het magazijn veelal onderbelicht. Om van het magazijn écht een gezonde en veilige werkplek te maken, is dus meer nodig dan alleen het voldoen aan de wettelijke eis dat een bedrijf een RI&E moet hebben.

Veiligheid en efficiency: hand in hand

Gemeenschappelijke afspraken en duiding voor een gezond en veilig magazijn, in de vorm van de Code Gezond en Veilig Magazijn, kunnen een nieuwe impuls geven aan het terugdringen van het aantal ongevallen en ziekteverzuim in magazijnen. De opstellers van de Code, waaraan bedrijven op basis van vrijwilligheid kunnen deelnemen, willen geen nieuwe regels in het leven roepen, maar bedrijven vooral stimuleren om effectief veiligheidsbeleid te voeren. Het uitgangspunt daarbij is dat veiligheid en efficiency hand in hand gaan en dat een gezond en veilig magazijn een efficiënt magazijn zal zijn.

Onderdelen van de code

De Code bestaat uit drie onderdelen:

  • Hoofdstukken over onderwerpen die veel invloed hebben op gezond en veilig werken in het magazijn, zoals gedrag en cultuur, leiderschap en de RI&E. Beheersen en voorkomen als aanvulling op voldoen aan wet- en regelgeving.
  • Tien risico-hotspots; op deze plaatsen in het magazijn is de kans op ongevallen groot. Niet in elk magazijn komen alle tien de hotspots voor; immers, niet elk magazijn is hetzelfde. Voor elk bedrijf, groot of klein, zullen de hotspots echter herkenbaar zijn.
  • Good practices; alle risico-hotspots in het magazijn worden verrijkt met een of meer good practices – goede voorbeelden – geïnventariseerd door deelnemende partijen en bedrijven.

Lees meer over de Code Gezond en Veilig Magazijn: www.cgvm.nl