skipToContentskipToFooter

Iedere werkgever met personeel is wettelijk verplicht de risico’s te inventariseren en te evalueren op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Dit moet worden vastgelegd in een zogenoemde Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) met bijbehorende Plan van Aanpak. Een volledige RI&E met plan van aanpak zorgt voor minder verzuim, minder ongevallen en meer tevreden medewerkers.