skipToContentskipToFooter

De Machinerichtlijn is een Europese richtlijn met veiligheidseisen waar machines aan moeten voldoen.

Deze wetgeving is sinds 1995 van toepassing. De arbeidsmiddelen die worden ingezet voor intern transport en opslag moeten CE-gemarkeerd zijn. Ook moeten ze zijn voorzien van een conformiteitverklaring, waarmee wordt aangegeven dat de machine voldoet aan de eisen van de machinerichtlijn. Er moet ook een bedieningshandleiding in de landstaal van de gebruiker aanwezig zijn en de maximale werklast moet zijn aangegeven.