skipToContentskipToFooter

Het is belangrijk dat dit document actueel blijft

Om te beginnen moet je weten dat de Arbowet geen specifieke geldigheidsduur heeft gesteld aan de RI&E. Wel staat er vermeld dat het belangrijk is dat dit document actueel blijft. Dit betekent dat je de RI&E moet aanpassen bij ingrijpende wijzigingen aan werkmethoden, werkomstandigheden of gebruikte techniek.

Ongeschreven regel

Een ongeschreven regel is dat een gemiddelde RI&E ongeveer drie jaar actueel is. Ook als er voor je gevoel geen ingrijpende veranderingen hebben plaatsgevonden is het aan te raden om na drie jaar je RI&E weer even door de wasstraat te halen. 

  • Controleer of de destijds opstelde veiligheidsrisico’s nog van toepassing zijn. Hierbij is het ook goed om te kijken in hoeverre het document draagvlak heeft binnen de organisatie. 
  • Weet iedereen van het bestaan van de RI&E af of is het vooral een ‘ding’ van de veiligheidskundige? 
  • Bespreek (onderdelen van) de RI&E ook tijdens een dag- of weekstart. 

 

Voorbeelden in de logistiek

De volgende situaties kunnen van invloed zijn op de RI&E en dan moet de RI&E aangepast worden:

Het opnieuw inrichten van de werkomgeving

  • Denk aan een verplaatsing van een kantoor, stellingen, wikkel en inpakmachines of grotere verbouwing

Veranderingen in logistieke werkprocessen

  • Denk aan de verandering van orderverzameling alleen op vloerniveau ook gaan verzamelen op hoogte of van volle pallets uitleveren naar uitleveren op enkel stuks niveaus waarbij andere processen horen bijvoorbeeld

Ingrijpende veranderingen aan gebruikte technieken

  • Denk aan het toepassen van ander intern transportmateriaal, verpakkingsmachines, wikkelaars, afvalpersen

Wijziging van taken en functies van medewerkers

  • Denk aan de verandering van werken in één ploeg naar meerdere ploegendiensten, medewerkers die er andere taken krijgen waarbij andere risico’s horen zoals laden van vrachtwagens, werken op hoogte.

Verandering of aanpassing van een gevaarlijke stof in het proces

  • Door een wijziging in het proces, er wordt bijv. een nieuw product vervaardigd, moet men ook opeens bijtende stoffen gaan gebruiken. Wat is de impact hiervan op de organisatie?