skipToContentskipToFooter

Het is verstandig om, indien beschikbaar, de branche erkende RI&E te gebruiken

Als werkgever mag je zelf een RI&E uitvoeren. Bedenk wel dat er veel tijd in gaat zitten. Bij het uitvoeren van een RI&E is het belangrijk dat je objectief naar de bedrijfssituatie kijkt. Betrek ook voldoende medewerkers bij dit proces. Zij werken dagelijks op de werkvloer en weten vaak het beste welke risico’s zich voordoen. 

Bij het zelf opstellen van de RI&E is het verstandig om, indien beschikbaar, de branche erkende RI&E te gebruiken. Die kun je vinden op rie.nl. Heb je minder dan 25 medewerkers in dienst en maak je gebruik van een erkend RI&E-instrument? Dan hoef je de RI&E ook niet te laten toetsen. Voor het opstellen van het bijbehorende Plan Van Aanpak, is het verstandig om eerst extern advies in te winnen.

Let op: Als je meer dan 25 medewerkers in dienst hebt, moet je je RI&E nog wel laten toetsen door een gecertificeerd deskundige. 

Je kunt het uitvoeren van de RI&E ook uitbesteden aan een externe partij. Het bespaart tijd en zorgt voor een onafhankelijke blik van buiten bij het inventariseren van de risico’s in de bedrijfsomgeving. Als je gebruik maakt van een ervaren partij, weet je zeker dat het document aan alle wettelijk gestelde eisen voldoet.

De voor- en nadelen