skipToContentskipToFooter

Onze ledenservice krijgt geregeld de vraag of de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) ook betrekking heeft op de thuiswerkplek. Zeker nu er veel mensen structureel thuiswerken, verdient dit onderwerp nadere aandacht. Hoe zit het nu precies met het vastleggen van de risico’s van de thuiswerkplek?

Voor sommige bedrijven is het nieuw; veel bedrijven hadden echter al voor de uitbraak van COVID-19 een thuiswerkbeleid voor het goed in kaart brengen en beoordelen van de risico’s van de thuiswerkplek per medewerker. Immers, ook bij thuiswerken is de werkgever verantwoordelijk voor de gezondheid van de medewerker. Groot verschil is dat medewerkers nu veelal fulltime thuiswerken. Dit was voorheen een enkele dag in de week. Hierdoor kan de mentale en fysieke gezondheid van medewerkers in het geding komen. Redenen genoeg om stil te staan bij deze specifieke situatie.

Risico-inventarisatie van de thuiswerkplek

Een checklist waarin je als werkgever vragen stelt over de thuiswerkplek, die de medewerker met ‘ja of nee’ kan beantwoorden, is handig in gebruik en overzichtelijk. Zo zie je in één oogopslag welke risico’s je moet aanpakken. De risico’s die in ieder geval op de risico-inventarisatielijst voor thuiswerken zouden moeten staan, zijn (indien van toepassing):

 • Psychosociale arbeidsbelasting
 • Werken met gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld CMR-stoffen
 • Fysieke belasting
 • Beeldschermwerk
 • Werkplekverlichting
 • Beschikbare arbeidsmiddelen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Wat leg je vast en waar?

 • Het is belangrijk samen met de medewerker de werk- en rustmomenten te bespreken. Leg de genomen maatregelen en afspraken vast, bijvoorbeeld via de e-mail, en neem ze op in het (elektronische) personeelsdossier en in de werkplek-RI&E.
 • Voor de inrichting van de werkplek, het faciliteren van de benodigde middelen, het bieden van een eventuele vergoeding en het voorzien in de benodigde communicatiemiddelen, volstaat een eenvoudige checklist die de medewerker invult en ondertekend terugstuurt.
 • Online zijn verschillende instructies beschikbaar die de medewerker kunnen helpen bij de ergonomische inrichting van de thuiswerkplek. Daarbij moet je rekening houden met onder andere verlichting, werkhouding (bureau en stoel), ventilatie en temperatuur. Ook hier kun je ervoor kiezen de medewerker te vragen een extra document te ondertekenen waarin hij verklaart dat de werkplek volgens deze instructies is ingericht.
 • Het helpen van werknemers stopt niet bij de inrichting van de thuiswerkplek. Ga ook na of een medewerker kan omgaan met de digitale hulpmiddelen en de techniek. Bied hulp en oplossingen in voorkomende gevallen aan. Ook hier geldt: leg de gemaakte afspraken en genomen maatregelen vast.
 • Als veel werknemers vanuit huis werken, vraagt dat van werkgevers en managers een andere stijl van leidinggeven. Arboportaal heeft de belangrijkste adviezen die TNO hierover geeft, kort op een rijtje gezet. Ook aangepast personeelsmanagement neem je op in de RI&E.
 • Aangezien het risico op uitval door stress hoger is bij thuiswerk, is het belangrijk extra aandacht te besteden aan stressmanagement. Overweeg dan ook (vormen van) coaching aan te bieden die ingaan op stressverminderend gedrag en bewustwording van de veranderde omstandigheden.
 • Denk daarnaast ook na over specifieke risico’s voor bedrijf en werknemer die thuiswerken met zich kan brengen. Zo kan veelvuldig beeldschermwerk oogklachten veroorzaken. Maatwerk per medewerker is dus belangrijk.

Tot slot is het belangrijk de genomen maatregelen regelmatig te evalueren: hebben we alle risico’s in beeld, hebben de maatregelen het gewenste effect of moeten ze worden bijgesteld? Wil je meer weten? Voor meer informatie over dit onderwerp kun je terecht bij het steunpunt RI&E.

RI&E pakket

Om een integrale veiligheidscultuur te creëren en te behouden moet je stappen blijven ondernemen. Om ondernemers te helpen met deze vervolgstappen hebben we pnder andere een whitepaper geschreven met drie stappen om van de RI&E een levend document te maken. Een instrument waarmee werkgevers en werknemers samen werken aan een veilige en gezonde werkomgeving. Ook vind je hierin diverse praktijkvoorbeelden van koplopers op het gebied van gezond en veilig werken. Heb je nog specifieke vragen? Je kunt dan contact opnemen met onze ledenservice via 079 3467 346.