skipToContentskipToFooter

De betekenis van RI&E is Risico-Inventarisatie en Evaluatie.

De betekenis van RI&E is Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Elk bedrijf met personeel is wettelijk verplicht de risico’s voor werknemers te inventariseren en evalueren. Denk hierbij aan arbozorg, verzuimbeleid, werkplekinrichting, fysieke belasting, visuele informatie en het werken met machines. Deze risico’s worden schriftelijk vastgelegd in een zogenoemde RI&E. Hier worden bijvoorbeeld ook de arbeidsongevallen uit het verleden in meegenomen.

Als werkgever ben je volgens de Arbowet verplicht om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving van je medewerkers. Een van de verplichte onderdelen is het opstellen van de RI&E. Met een goede RI&E met bijbehorende Plan Van Aanpak (PVA) faciliteer en stimuleer je gezonder en veiliger werken door medewerkers. De verplichting zorgt ervoor dat werkgevers structureel en aantoonbaar aandacht besteden aan een veilige werkomgeving en maatregelen neemt indien nodig.

Plan van Aanpak

Het Plan van Aanpak (PVA) is ook een onderdeel van de RI&E. Hierin staat beschreven welke maatregelen de werkgever gaat nemen om de in kaart gebrachte risico’s tot een minimum te beperken.

Meer dan 25 medewerkers?

Bedrijven met meer dan 25 medewerkers moeten hun RI&E laten toetsen/uitvoeren door een gecertificeerde deskundige.

Nog geen RI&E?

Dan wordt het hoog tijd om de basis in orde te maken. Bekijk hier de basisonderdelen van de RI&E zodat je geen onderdeel over het hoofd ziet. Deze onderdelen hoeven niet allemaal tot in details beschreven worden. Dit hangt af van de aard en de grootte van het risico binnen de organisatie. Het ontbreken van een RI&E kan leiden tot hoge boetes.