skipToContentskipToFooter

Een hoger niveau van veiligheid borgen in de organisatie

Het uitvoeren van een RI&E en het opstellen van het bijbehorende plan van aanpak is een passende eerste stap om een hoger niveau van veiligheid te borgen in de organisatie. Het resultaat is een mooi document, waarin alle veiligheidsrisico’s beschreven zijn. De sleutel tot een betrouwbare veiligheidscultuur is het hebben van continue aandacht voor veiligheid. Ook wanneer daar even geen gelegenheid toe lijkt te zijn.

Veiligheidscultuur

De Risico Inventarisatie en Evaluatie, kortweg RI&E, is de basis voor een goede veiligheidscultuur. In de breed geaccepteerde Code Gezond en Veilig Magazijn wordt deze RI&E zelfs als basis genomen voor je hele veiligheidsbeleid. Elk bedrijf met personeel is wettelijk verplicht de risico’s voor werknemers in kaart te brengen in de vorm van een zogenoemde RI&E. Denk hierbij onder andere aan arbozorg, verzuimbeleid, werkplekinrichting, fysieke belasting, visuele informatie en het werken met machines. Dit document moet ook voor iedereen in de organisatie makkelijk te vinden zijn en worden nageleefd. 

Veilig en gezonder

Uit recent onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat ruim 60% van de bedrijven geen RI&E heeft. Dit kan leiden tot hoge boetes. Van de bedrijven die wel een RI&E hebben, blijkt deze in 4 op de 10 gevallen onvolledig te zijn. Onze beleidsadviseur Daniëlle Gevers Deynoot geeft aan dat een risico-inventarisatie en evaluatie er niet alleen voor zorgt dat medewerkers veiliger en gezonder kunnen werken, maar ook efficiënter. “Door structurele aandacht voor veiligheid ontstaan er minder risicovolle en onveilige situaties. Daarmee voorkom je als werkgever ook verstoringen in je logistieke proces. Minder fouten, minder vertragingen en tevreden werknemers. Een klassiek voorbeeld dat gezondheid en veiligheid geen geld kost, maar juist oplevert”, besluit Daniëlle.

Voorkomen of genezen?

Op dit moment mag de Inspectie SZW bij een onvolledige RI&E alleen een eis stellen of een waarschuwing geven. Hier schuilt volgens Daniëlle een risico: “Vaak gaan bedrijven pas aan de slag wanneer ze een waarschuwing hebben gekregen naar aanleiding van een inspectie. Dan zien zij pas de noodzaak. En juist dan is het te laat. Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ doen bedrijven er daarom goed aan om vandaag nog te starten met het opstellen en updaten van hun RI&E met bijbehorende plan van aanpak”.

Boetes

Danielle geeft aan dat de boetes voor het niet naleven van de Arbowet omhoog gaan. Dit betekent dat het bedrijven meer geld gaat kosten als zij niet beschikken over een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) met bijbehorende plan van aanpak met overzicht van de verbeterpunten. Ook krijgt de inspectie SZW de bevoegdheid om direct een boete op te leggen.