skipToContentskipToFooter

Bijna de helft van de wettelijk verplichte bedrijven heeft geen of onvolledige RI&E

Iedere werkgever met personeel is wettelijk verplicht de risico’s te inventariseren en te evalueren op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Dit moet worden vastgelegd in een zogenoemde Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) met bijbehorende Plan van Aanpak. Uit recent onderzoek van de Inspectie blijkt dat bijna de helft van de wettelijk verplichte bedrijven geen of onvolledige RI&E heeft.

Een complete RI&E, Risico Inventarisatie & Evaluatie, is de basis voor een veilige, gezonde en daarmee efficiënte werkomgeving voor je medewerkers. Als deze ontbreekt of onvolledig is, kan de Inspectie SZW, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bij een bedrijfsbezoek of arbeidsongeval boetes opleggen.

In deze whitepaper lees je:

  • Alle basisinformatie die je moet weten over de RI&E in een logistieke omgeving
  • Waarom Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) een onderschat onderdeel van de RI&E is
  • Hoe je de risico’s in het magazijn aan de hand van hotspots inventariseert
  • Welke informatie je over gevaarlijke stoffen in de RI&E moet verwerken
  • Hoe je zelf een RI&E met bijbehorende plan van aanpak uitvoert.

Tot slot vind je in deze whitepaper ook een voorbeeld RI&E met handige tips en tools om van jouw magazijn een veilige werkplek te maken.