skipToContentskipToFooter

Zo maak je van de RI&E een levend document

In 2019 ontving de inspectie SZW circa 4400 meldingen van ernstige arbeidsongevallen bij Nederlandse bedrijven. Dit aantal arbeidsongevallen stijgt al jaren en moet omlaag, vindt evofenedex. Mede vanuit onze rol als initiatiefnemer van de Code Gezond en Veilig Magazijn weten we dat een goed veiligheidsbeleid begint met de bewustwording van de risico-hotspots op de werkvloer en opname daarvan in de RI&E. Daarom helpen we bedrijven om van hun RI&E een levend document te maken en een integrale veiligheidscultuur te creëren.

De vervolgstap van het opstellen van een RI&E is dat werkgever en werknemer samen aan de slag met het beheersen en voorkomen van de risico’s door te werken aan gedrag, bewustwording en een integrale veiligheidscultuur. Echter zien we dat veel bedrijven deze stap niet zetten. Zo blijft de RI&E een papieren tijger in plaats van een levend document. En dat terwijl het blijven actualiseren van de RI&E en het evalueren van de maatregelen juist nodig is om de veiligheid om de werkvloer te waarborgen.

In deze whitepaper lees je:

  • De RI&E als basis voor gezond en veilig werken
  • RI&E: van plan naar praktijk
  • RI&E: uitleg van de verschillende niveaus
  • Van niveau 1 naar niveau 2
  • Van niveau 2 naar niveau 3
  • Zo behoud je niveau 3
  • Diverse praktijkopdrachten

Ook vind je in de whitepaper diverse praktijkvoorbeelden van koplopers op het gebied van gezond en veilig werken.

Met deze informatie en praktijkvoorbeelden maak je van de RI&E een levend document