RI&E en Arbowet

De RI&E is de basis van het Arbobeleid en de veiligheidsregels van een bedrijf of organisatie

 

De RI&E is de basis van het Arbobeleid en de veiligheidsregels van een bedrijf of organisatie. Als het aan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ligt, doen bedrijven er goed aan om meer aandacht te besteden aan de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en veiligheidscultuur. Dat staat in het het rapport ‘De staat van arbeidsveiligheid’, dat de inspectie onlangs publiceerde.

 

De Inspectie SZW controleert op basis van de wet- en regelgeving en de invulling daarvan in de arbocatalogi. De Inspectie SZW heeft branchebrochures over de verplichtingen van de werkgever, het verloop van een bedrijfsinspectie en de belangrijkste arbeidsrisico’s.

Uit het onderzoek van de inspectie SZW komt onder andere naar voren dat veel bedrijven, ondanks de verplichting, nog geen Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) hebben. Daarnaast is het volgens de inspectie duidelijk dat het op de juiste manier aanpakken van de veiligheidscultuur kan leiden tot halvering van het ziekteverzuim.

evofenedex.nl/inspectie-szw

Onze bedrijfsadviseur Marcel
Contact

Advies op maat nodig?

Marcel en de andere bedrijfsadviseurs helpen je graag verder