skipToContentskipToFooter

Op het moment dat je als bedrijf werknemers in dienst neemt, krijg je te maken met het arbeidsrecht. Dit zijn alle (rechts)regels die zien op de relatie tussen werkgever en werknemer, vanaf de ‘werving en selectie’ van de werknemer en het daadwerkelijk aangaan van een arbeidsovereenkomst tot het beëindigen daarvan.

Zo zijn er voorwaarden verbonden aan vacatureteksten en moet je als werkgever zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Ook heb je als werkgever de plicht om de regels met betrekking tot arbeids- en rusttijden in acht te nemen en de werknemer (behoudens uitzonderingen) door te betalen bij ziekte. En er gelden specifieke regels voor het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden en voor ontslag. 

De arbeidsovereenkomst vormt de basis van de rechtsverhouding tussen de werkgever en de werknemer. Hiernaast kan een cao van toepassing zijn, waarin nadere regels staan. Binnen het arbeidsrecht staat de bescherming van de werknemer voorop, om zo meer evenwicht te creëren tussen werkgever en werknemer. De werkgever moet zich als “goed werkgever” opstellen, en de werknemer moet zich als “goed werknemer” gedragen. Dat kan betekenen dat hij bijvoorbeeld positief moet reageren op een redelijk verzoek van de werkgever, zoals het verrichten van andere werkzaamheden of overwerk. 

Voor alle verdere informatie verwijzen we naar het kennisdossier Arbeidsrecht onder het hoofddossier Juridisch.

Vragen over juridische zaken?

Marinke en haar collega's helpen je graag verder

Marinke  juridisch evofenedex