skipToContentskipToFooter

Met concrete aanbevelingen voor een wendbaar personeelsbeleid

De wereld van handels- en productiebedrijven is in beweging en zo ook de mensen die er werken. Dit heeft te maken met zowel interne als externe factoren. De klantbehoefte verandert, mede door globalisering en digitalisering. De arbeidsmarkt verandert onder invloed van de toenemende vergrijzing en verschillende externe factoren zoals de coronacrisis en globalisering. En interne factoren zoals digitalisering en automatisering hebben invloed op de uitvoering van werk. Het werk zelf verandert ook: beroepen verdwijnen en functies wijzigen. Dit zien we niet alleen gebeuren onder onze leden, de cijfers vanuit het CBS tonen dit ook aan. Kortom: deze interne en externe invloeden vragen meer wendbaarheid van organisaties. Om dit te realiseren is een strategische visie op strategisch personeelsbeleid noodzakelijk.

ABN AMRO en evofenedex hebben samen een trendonderzoek opgezet onder medewerkers bij handels- en productiebedrijven die (mede) verantwoordelijk zijn voor het strategische personeelsbeleid binnen het bedrijf. Met dit onderzoek willen wij beter inzicht krijgen in de stand van zaken van het door het bedrijfsleven ingezette strategisch personeelsbeleid en in de toekomstige arbeidsmarkt. Het arbeidsmarktonderzoek vindt voor de tweede keer op rij plaats.

Onderzoeksdoelstelling

Met dit onderzoek willen ABN AMRO en evofenedex inzicht krijgen in de wijze waarop handels- en productiebedrijven omgaan met de veranderende arbeidsmarkt en in de impact van de coronacrisis op het strategische personeelsbeleid. De onderzoeksvragen zien op de toepassing van strategisch personeelsbeleid voor dit jaar (2020) en de verwachtingen voor volgend jaar (2021).

Rapportopbouw

Dit rapport is op de volgende manier opgebouwd. In hoofdstuk 1 leggen we de aanpak van het onderzoek uit en de samenstelling van de respondentengroep. Vervolgens presenteren we in hoofdstuk 2 de belangrijkste resultaten van het trendonderzoek. Alle onderzoeksresultaten staan in hoofdstuk 3 gedetailleerd per subcategorie uitgewerkt, inclusief de relevante tabellen. In hoofdstuk 4 volgen visies en reflecties op de onderzoeksresultaten van een aantal gerenommeerde arbeidsmarktexperts. Het rapport sluit af met hoofdstuk 5, waarin onze conclusies en aanbevelingen zijn opgenomen. 

We hopen dat dit rapport u informatie en inspiratie geeft voor de inzet van strategisch personeelsbeleid, zodat jouw onderneming ook op lange termijn succesvol is en blijft.

Vragen over personeel en organisatie?

Marinke en haar collega's helpen je graag verder

Marinke evofenedex