Strategisch personeelsbeleid

Koppel koers en HR in strategisch personeelsbeleid

De wereld verandert, werk verandert en de arbeidsmarkt verandert mee. Hybride werken, flexibelere werkvormen, nieuwe generaties op de werkvloer, datagedreven werken, intersectorale samenwerkingen, skillsmanagement en zelfroosteren zijn daar voorbeelden van. De ontwikkelingen in de logistieke keten vragen bovendien om andere vaardigheden en kennis van de medewerkers. Ontwikkelingen als digitalisering, automatisering, robotica, maar ook vergrijzing en een pandemie zoals corona hebben grote gevolgen voor het HR-beleid van handels- en productiebedrijven. Maar als de waan van de dag regeert, is er geen tijd stil te staan bij de toekomstige koers van een organisatie.

Hierin schuilt het gevaar in een vicieuze cirkel te komen van ad-hocbeleid, het in stand houden hiervan en op langere termijn het risico op het verlies van de bestaanszekerheid van een organisatie. Een stap terugzetten en de tijd nemen om de koers van de onderneming te koppelen aan het HR-beleid kan dan helpen. Dat is waar strategisch personeelsbeleid om gaat. Vragen als ‘Hoe blijft iedereen bij op het vereiste kennisniveau?’ en ‘Hoe blijft iedereen gezond en vitaal tot aan zijn pensioen?’ kunnen dan onder de loep worden genomen. Maar zeker ook de vraag ‘Welke vaardigheden en competenties verwachten we van onze medewerkers in de toekomst?’ zal dan kunnen worden beantwoord en daarna in een beleidslijn worden uitgestippeld.

Marinke
Contact

Vragen over strategisch personeelsbeleid?

Marinke en de andere juristen helpen je graag verder