skipToContentskipToFooter

Waan van de dag regeert personeelsbeleid in 2021

Slechts een klein deel van de handels- en productiebedrijven heeft een toekomstbestendig personeelsbeleid rondom hun logistiek vastgelegd. Vooral het midden- en kleinbedrijf blijft achter. Dat blijkt uit het onderzoek 'HRM-trends in de handel en logistiek 2021' dat wij, in samenwerking met ABN AMRO en Olympia, hebben uitgevoerd onder de leden.

Het onderzoek is, in de vorm van een online-enquête, uitgevoerd in de periode van 31 augustus tot en met 24 september 2021 en is volledig ingevuld door 242 respondenten. Zowel InfoResult als evofenedex hebben de enquête uitgezet via hun eigen kanalen met als doel personen te bereiken bij handels- en productiebedrijven die (mede) verantwoordelijk zijn voor het personeelsbeleid binnen het bedrijf. Het aantal deelnemende bedrijven geeft een betrouwbaar beeld van de stand van zaken op het gebied van personeelsbeleid binnen de handels- en productiebedrijven.

Onderzoeksdoelstelling

Met dit onderzoek wil evofenedex in samenwerking met ABN AMRO en Olympia inzicht krijgen in de huidige en toekomstige arbeidsmarkt van handels- en productiebedrijven en de wijze waarop zij strategisch personeelsbeleid toepassen. De onderzoeksvragen slaan op het huidige jaar (2021) en op de verwachtingen voor volgend jaar (2022)

Rapportopbouw

Dit rapport is op de volgende manier opgebouwd. In hoofdstuk 1 leggen we de aanpak van het onderzoek en de samenstelling van de respondenten uit. Vervolgens presenteren we in hoofdstuk 2 de belangrijkste resultaten van het trendonderzoek en vergelijken dit, voor zover mogelijk, met de resultaten van voorgaande jaren. In hoofdstuk 3 staan alle onderzoeksresultaten gedetailleerd per subcategorie uitgewerkt, inclusief de relevante tabellen. In hoofdstuk 4 volgen visies en reflecties op de onderzoeksresultaten van onder andere ABN AMRO, Olympia en de Raad voor Human Capital van evofenedex. Het rapport sluit af met hoofdstuk 5, waarin de conclusies en aanbevelingen zijn opgenomen.

Dit rapport biedt informatie, inzichten en inspiratie voor de toepassing van strategisch personeelsbeleid. Wij wensen je veel leesplezier toe!

Vragen over personeel en organisatie?

Marinke en haar collega's helpen je graag verder

Marinke HR logistiek export evofenedex