skipToContentskipToFooter

Handels- en productiebedrijven dreigen ‘war on talent’ te verliezen

Handels- en productiebedrijven moeten veel meer aandacht besteden aan strategisch HR-beleid. Zowel het behoud als de ontwikkeling en de gezondheid van hun personeel staan onvoldoende centraal. Er wordt hard gewerkt aan vervanging, capaciteitsvergroting en groei, maar er is geen onderliggende strategie om mensen te behouden. Dit blijkt uit het Arbeidsmarktonderzoek HRM-trends in Logistiek en Handel 2023.

Handels- en productiebedrijven hebben gebrek aan tijd, capaciteit, kennis en draagvlak om actief aan de slag te gaan met strategisch HR-beleid. De urgentie is er, maar er wordt te weinig actie ondernomen. Richt je blik op de toekomst, zo luidt het advies uit het rapport. De personeelstekorten zijn een onmiskenbaar gegeven. Een oplopende vraag naar personeel, een mismatch tussen vraag en aanbod en een HR-positie die van nature niet strategisch is, het zijn bij elkaar opgeteld allemaal factoren die ervoor zorgen dat handels- en productiebedrijven de ‘war on talent’ gaan verliezen als ze niet nu in actie komen.

Mens centraal

Het advies uit het onderzoek luidt: stel de mens centraal in je bedrijf, maak een HR-strategie en gooi het eens over een andere boeg. Implementeer sociale innovaties samen met innovaties zoals automatisering en digitalisering op de werkplek en betrek medewerkers tijdig en actief bij toepassingen van technologieën op de werkvloer. Vis eens in een andere vijver, besteed aandacht aan talentontwikkeling, diversiteit en inclusie en ga het werk anders organiseren door meer samen te werken met onderwijsinstellingen en andere bedrijven. Investeer in strategisch ontwikkelingsbeleid voor medewerkers en in coaching, verzuimbeleid en de gezondheid van het zittende personeel. Dat kan ook samen met partners in de keten of in de regio.

Medewerkers aan zet

De tijdgeest vraagt om flexibele, wendbare en weerbare organisaties. En dat vereist weer creatief en lenig HR-beleid dat gericht is op de mens en de waarde van werk nu en in de toekomst. Een meer strategische inzet van HR dus. Immers, de medewerker heeft het in deze krappe arbeidsmarkt voor het zeggen. Maar dat besef lijkt nog niet overal te zijn doorgedrongen, zo komt uit het onderzoek van evofenedex in samenwerking met ABN AMRO en Olympia naar voren.

Voor die strategischere inzet van HR is een nieuwe blik nodig van zowel ondernemers, werknemers en overheid. Niet de kostprijs van werk, maar de waarde van de mens die dat werk verricht centraal stellen. Dat vereist het loslaten van oud gedachtengoed rondom de vanzelfsprekendheid van langdurige dienstverbanden en het omarmen van duurzame inzetbaarheid en het investeren in talentontwikkeling en innovatie op de werkvloer.

Strategisch HR-beleid nodig

Veel leden van ondernemersvereniging evofenedex hebben, zo blijkt uit het onderzoek, gebrek aan tijd, capaciteit, kennis en draagvlak om actief aan de slag te gaan met strategisch HR-beleid. De noodzaak wordt wel steeds meer gevoeld, maar men schiet als HR-beroepsgroep tekort. Om te kunnen overleven moet de blik van nu gericht worden op de toekomst, zo luidt het advies uit het rapport. Een structureel teruglopend aanbod van beschikbaar personeel, een oplopende vraag, een mismatch daartussen en een HR-positie die niet van nature strategisch is.

Het zijn bij elkaar opgeteld allemaal factoren die ervoor zorgen dat handels- en productiebedrijven de war on talent gaan verliezen als ze niet nu in actie komen. Het advies luidt dan ook: ga vandaag nog aan de slag met het werk anders te organiseren, meer samen te werken met onderwijsinstellingen om de tekorten aan te pakken, toekomstige medewerkers uit nieuwe doelgroepen te betrekken en deze op te leiden naar een logistiek beroep en te investeren in behoud en ontwikkeling van het zittende personeel. Dat hoeft niet alleen, maar kan ook samen met partners in de keten of in de regio.

Vragen over personeel en organisatie?

Marinke en haar collega's helpen je graag verder

Marinke HR logistiek export evofenedex