skipToContentskipToFooter

De rijksoverheid streeft er dat de Nederlandse economie in 2030 50% minder primaire grondstoffen gebruikt en in 2050 volledig circulair is. Om dit te bereiken is in 2016 het Rijksbrede Programma Circulaire Economie 2050 opgesteld, met daarin transitieagenda’s voor de volgende sectoren:

 • Biomassa en voedsel
 • Kunststoffen
 • Maakindustrie
 • Consumptie Goederen
 • Bouw

Het programma kent drie doelstellingen:

 1. Bestaande productieprocessen maken efficiënter gebruik van grondstoffen, zodat er minder grondstoffen nodig zijn.
 2. Wanneer nieuwe grondstoffen nodig zijn, wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van duurzaam geproduceerde, hernieuwbare (onuitputtelijke) en algemeen beschikbare grondstoffen. Dit maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele bronnen en het is beter voor het milieu.
 3. Nieuwe productiemethodes ontwikkelen en nieuwe producten circulair ontwerpen.

De concrete stappen om dit te bereiken worden benoemd in Uitvoeringsprogramma’s. De eerste loopt van 2019 tot 2023. Met de transitieagenda’s zet het Rijk vooral in op het stimuleren van en samenwerken met het bedrijfsleven.

Regelgeving

Harde regelgeving is met name uit de EU afkomstig, denk bijvoorbeeld aan het verbod op (gratis) Single Use Plastics en de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV). De laatste houdt kort gezegd in dat partijen die een product, stof of mengsel voor het eerst in Nederland in de handel brengen verantwoordelijk zijn voor de afvalfase. Dit geldt dus niet alleen voor producenten, maar ook voor importeurs.

De Europese inspanningen houden hier niet op; de Europese ‘Green Deal’ bundelt de ambities van de EU om de economie in 2050 duurzaam te laten zijn. De EU verstaat hieronder:

 • Geen netto-emissie van broeikasgassen in 2050;
 • Economische groei is ontkoppeld van het gebruik van grondstoffen (circulair ondernemen dus);
 • Geen persoon of plek wordt achtergesteld.

Welke subsidies en financiering zijn er voor circulaire ondernemingen?

Via de subsidiewijzer van RVO.nl zijn diverse regelingen rond het thema duurzaamheid te vinden. Enkele interessante:

 • Subsidie Circulaire Ketenprojecten: “Wilt u samen met andere ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) een circulair product of dienst ontwerpen? Of uw processen of businessmodel circulair organiseren? En wilt u daarvoor de hulp van een ervaren procesbegeleider inzetten? De subsidie Circulaire ketenprojecten kan u daarbij ondersteunen.”
 • MIA/Vamil: “In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Investeert u in bedrijfsmiddelen die de circulaire economie bevorderen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Hiermee krijgt u fiscaal voordeel dat netto kan oplopen tot 12%.”
 • Innovatiekrediet: “Bent u bezig met de technische ontwikkeling van een nieuw product of met de klinische ontwikkeling van een medicijn of apparaat? U kunt profiteren van het Innovatiekrediet. Het Innovatiekrediet is voor de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief. Alle bedrijven, zowel starters als gevestigde bedrijven (groot of klein), kunnen profiteren van het Innovatiekrediet.”

Waar vind ik meer informatie?

Onderstaande weblinks bieden goede informatie over het onderwerp circulair ondernemen:

Vragen over Supply Chain Management?

Nanne en zijn collega's helpen je graag verder

Nanne Schriek evofenedex