skipToContentskipToFooter

Wat is eigenlijk een circulaire economie? Wij hanteren de definitie van een economie waarin geen afval meer bestaat en grondstoffen, onderdelen en producten zijn ontworpen op hergebruik. Hergebruik bestaat in allerlei varianten, de een duurzamer dan de ander en elk met eigen logistieke kenmerken.

Drie veelgenoemde kenmerken van een circulaire economie zijn dat kringlopen gesloten zijn, er zoveel mogelijk hernieuwbare energie wordt gebruikt en het systeemdenken. Daarmee wordt bedoeld dat bedrijven, personen, organismen allemaal in een netwerk met elkaar verbonden zijn en elkaar op korte en lange termijn beïnvloeden.

Circulair ondernemen is het drijven van een onderneming op basis van een circulair product- of dienstenaanbod. Je kunt de hele circulaire gedachte ook wel samenvatten als ‘zo lang mogelijk doen met wat je al hebt’ en ‘niets verloren laten gaan’, ideeën die al zo oud zijn als de mensheid.

Waarom is een circulaire economie noodzakelijk?

Het huidige economische stelsel zorgt voor een overbelasting van de leefomgeving die nu al merkbaar tot problemen voor mens, natuur en economie leidt. Circulair ondernemen kan een aantal van deze problemen helpen oplossen.

Allereerst is er de afvalproblematiek. De wereld heeft een afvalprobleem dat onze leefomgeving en manier van leven in toenemende mate bedreigt. In een circulaire economie wordt al het ‘afval’ hergebruikt, waardoor het niet meer gedumpt of verbrand hoeft te worden.

De tweede reden is overbekend: de opwarming van de aarde. Voor het vervaardigen van producten met nieuwe grondstoffen (virgin producten) is veel energie nodig, die momenteel nog grotendeels wordt opgewerkt met fossiele brandstoffen. Hierbij komt het broeikasgas CO2 vrij, wat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De oplossing hiervoor is tweeledig: enerzijds door in te zetten op het gebruik van duurzame energie, anderzijds door langer te doen met bestaande producten, onderdelen en materialen. Met name het tweede aspect is kenmerkend voor een circulaire economie.

Het laatste probleem raakt ondernemers zeer direct en dat is de afhankelijkheid van schaarse, kritische grondstoffen. Veel grondstoffen voor industriële processen beginnen schaars te worden of dreigen zelfs op te raken. Een gelijkwaardig alternatief is niet altijd voorhanden of duurder. Dit brengt prijsstijgingen met zich mee en een afhankelijkheid van landen die hier een strategisch voordeel uit proberen te halen.

Een circulaire economie biedt een uitweg voor al deze problemen, wat natuurlijk niet wil zeggen dat de overstap naar circulair ondernemen zo eenvoudig is. Noodzakelijk is het wel, ook vanuit bedrijfskundige optiek. Want net als politieke en economische instabiliteit, bedreigt ook een instabiele leefomgeving uiteindelijk de continuïteit van een bedrijf.

Vragen over Supply Chain Management?

Nanne en zijn collega's helpen je graag verder

Nanne Schriek evofenedex