skipToContentskipToFooter

Is dit hoog of laag?

Het tweede criterium op grond waarvan de logistieke uitbesteding strategie bepaald kan worden betreft de ‘complexiteit van de logistiek’. Als de logistiek vooral bestaat uit veel voorkomende, relatief simpele handelingen die door veel logistiek dienstverleners uitgevoerd zouden kunnen worden dan is de complexiteit ‘laag’. Gaat het over specifieke, weinig voorkomende activiteiten, over het verbinden van heel veel verschillende leveranciers en afnemers, over het snel en flexibel inspelen op steeds veranderende behoeftes dan is de complexiteit ‘hoog’.

Meer in detail kan aan de hand van de navolgende inschattingen de mate van complexiteit van de logistiek bij de SLO (specifieke logistieke omstandigheden) worden bepaald:

  • De mate waarin de vraag naar producten seizoensgebonden is (hoe meer en hoe groter de fluctuaties binnen een jaar, hoe hoger de complexiteit);
  • De mate van volatiliteit16 (variabiliteit, turbulentie, onzekerheid) van de vraag (hoe meer volatiel, hoe hoger de complexiteit);
  • Het aantal verschillende Stock Keeping Units (SKU), ook wel een verhandelbare eenheid genoemd (hoe meer SKUs, hoe hoger de complexiteit);
  • Mate waarin de omvang van de verschillende klanten varieert (hoe meer variatie in omvang, hoe hoger de complexiteit);
  • Mate waarin klanten actief zijn in verschillende sectoren (hoe meer sectoren, hoe hoger de complexiteit);
  • Grootte en diversiteit van de pool van toeleveranciers van grondstoffen, halffabricaten en producten (hoe groter de pool, hoe hoger de complexiteit);
  • Percentage internationale klanten (hoe hoger het percentage, hoe hoger de complexiteit);
  • Mate waarin de diverse goederen ‘customer clearance’ nodig hebben (hoe meer nodig, hoe groter de complexiteit);
  • Mate waarin er geschikte logistiek dienstverleners voorhanden zijn (hoe minder voorhanden, hoe hoger de complexiteit);
  • Mate waarin expertise in de specifieke sector of voor het specifieke product van belang is bij het inhuren van logistiek en supply chain professionals (hoe belangrijker de expertise, hoe hoger de complexiteit).

Het bepalen of de complexiteit van de logistiek hoog of laag is binnen de SLO, helpt om het vraagstuk te beantwoorden welk type van logistieke uitbesteding het beste past bij jouw organisatie. Meer weten? Lees dan ons artikel Welke type logistieke uitbesteding is voor jouw organisatie het beste?

Vragen over SCM en digitalisering?

Anneloes en haar collega's helpen je graag verder

Anneloes