skipToContentskipToFooter

De ‘clan’ cultuur met elementen van ‘adhocracy’ past het beste bij ketensamenwerking.

Welke organisatiecultuur te preferen is hangt van vele factoren af. Een organisatie werkt vanuit een situatie waarbij nadrukkelijk ketensamenwerking wordt toepast, hanteert impliciet een specifieke managementfilosofie waarbij een bepaald mensbeeld, type leiderschap en dus ook organisatiecultuur past. Bij Ketensamenwerking  passen bepaalde cultuurprofielen goed en andere veel minder.

Bij Ketensamenwerking zal er binnen de interne en externe keten als ‘team’ gewerkt worden. In ketenperspectief is daarom een interne focus nodig waardoor naar de ‘linkerkant’ van het concurrerende waarde model dient te worden gekeken. Daarnaast hoort bij ketensamenwerking een hoge mate van wendbaarheid, aanpassingsvermogen, creativiteit en innovatie, kortom een cultuur die gericht is op flexibiliteit. Dit houdt in dat er een oriëntatie is richting de ‘bovenkant’ van het model.

Op basis van deze argumentatie is duidelijk dat het type dat het beste bij ketensamenwerking 'linksboven’ in het model zit, oftewel de clan-cultuur. Als tweede voorkeur zou de adhocracy-cultuur kunnen gelden.

De markt-cultuur en hiërarchie-cultuur passen relatief slecht bij Ketensamenwerking. Wel kan worden opgemerkt dat die culturen juist wel goed passen bij een situatie waarbij de keten wordt aangestuurd door een machtige dominante ketenspeler. Hieruit kan worden geconcludeerd dat Ketensamenwerking een heel andere organisatiecultuur vraagt dan de meer klassieke manier van ketenregie door een dominante organisatie. Vaak betekent dit dat organisaties die Ketensamenwerking willen gaan omarmen een switch moeten maken er dus niet aan om een cultuurverandering in gang te zetten.

Heb je behoefte aan meer verdieping over deze onderwerpen? Of ben je benieuwd hoe je de cultuurverandering in gang zet? Download dan hieronder de volledige whitepaper geschreven door prof. dr. Jack AA van der Veen, houder van de evofenedex leerstoel supply chain management.

Vragen over Supply Chain Management?

Nanne en zijn collega's helpen je graag verder

Nanne Schriek evofenedex