Bevrachtingsovereenkomst

Het is altijd raadzaam om de veiligheidsverklaring van het bedrijf te overhandigen aan de schipper en hem voor kennisneming en ontvangst hiervan te laten ondertekenen.

Opnemen van aanwijzingen in de bevrachtingsovereenkomst Het is altijd raadzaam om de veiligheidsverklaring van het bedrijf te overhandigen aan de schipper en hem voor kennisneming en ontvangst hiervan te laten ondertekenen. Daarnaast kunnen de belangrijkste aanwijzingen worden opgenomen in de bevrachtingsovereenkomst.

Voorbeeld

(Naan van jouw bedrijf) en zijn afnemers hechten veel waarde aan veilig werken. Daarom vooral ook aan jouw veiligheid en die van jouw collega en/of gezin:

  • Houd je aan de veiligheidsinstructies weergegeven op waarschuwings-, gebods- en verbodsborden.
  • Gebruik uw Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM). Let op: op sommige locaties kan ook de reddingsvest verplicht zijn.
  • En houd goed contact met de kraanmachinist.
Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder