Binnenvaartwet

De wijzigingen in de binnenvaartwet zijn per 1 juli 2009 van kracht. O.a. de inschrijvingsplicht voor het eigen vervoer en van de inschrijvings- en vergunningsbewijzen zijn komen te vervallen.

De binnenvaart heeft te maken met (internationale) regels op het gebied van het gebruik van de vaarwegen, eisen aan schepen en bemanning, lading en vervoervoorwaarden.

Binnenvaartwet per 1 juli 2009

De binnenvaartwet regelt vooral de toelating van schepen tot de Nederlandse vaarwegen en het vaarbewijs. Met de nieuwe binnenvaartwet zijn de inschrijvingsplicht voor het eigen vervoer en van de inschrijvings- en vergunningsbewijzen vervallen.

Herziene Rijnvaartakte (Akte van Mannheim)

Het verdrag regelt de vrije vaart op de Rijn en aansluitende vaarwegen. De CCR (Centrale Commissie voor de Rijnvaart, zetelend in Straatsburg) ziet toe op de uitvoering van de regels.

De kernpunten van het verdrag zijn:

 • Uniforme regels.
 • Veilige binnenvaart met betrekking tot gezondheid en milieu.
 • Voorschriften voor schepen en bemanning.

CMNI, het Verdrag van Boedapest

De CMNI (Convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure) regelt op internationaal niveau welke partijen verantwoordelijk zijn voor:

 • de aanlevering van goederen
 • het vervoer daarvan
 • de aflevering
 • eventuele schade.

 

  Onze adviseur Mark
  Contact

  Vragen over vervoer?

  Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder