skipToContentskipToFooter

Samenwerking met provincies voor landelijk netwerk

17-01-2023 Op 15 maart 2023 kan Nederland weer stemmen voor de Provinciale Staten, een belangrijk moment voor politici, inwoners én ondernemers. In de aanloop naar de verkiezingen informeren wij je in een serie artikelen over onze samenwerking met de provincies en hoe wij daar de belangen behartigen van onze leden. Dit keer het programma Clean Energy Hubs, waarvan provincie Gelderland de kartrekker is.

Waar we gaan wonen, werken of recreëren wordt mede bepaald door de provincies. De samenwerking tussen het bedrijfsleven en de provincies is hierbij de sleutel tot succes. evofenedex heeft de samenwerking met de provincies verwoord in het manifest ‘Kansen voor de provincie’. De 3 hoofdthema’s hierin zijn: duurzame transitie, ruimte voor ondernemen en  bereikbaarheid.

Samenwerking met provincie Gelderland bij duurzame transitie

evofenedex werkt onder andere samen met de provincie Gelderland via het programma Clean Energy Hubs waarvan de provincie de kartrekker is. Dat programma speelt een actieve rol in de realisatie van een landelijk netwerk van ‘clean energy hubs’. Ook andere provincies, Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en havenbedrijf Rotterdam zijn bij het programma betrokken.

Tank-, laad- of bunkerstation

Een clean energy hub (CEH) is een tank-, laad- of bunkerstation. Een CEH heeft minimaal 2 alternatieve, duurzame energiebronnen en is vooral gericht op zwaar goederenvervoer. Een hub kan ook gericht zijn op andere faciliteiten. Zoals openbaar vervoer, horeca, truckparkings, vergaderruimtes en faciliteiten voor de logistiek. 

Theo Heinink, projectleider vanuit provincie Gelderland, vertelt: “De kunst is om als bedrijfsleven en overheden samen te werken en samen op te trekken in de energietransitie. Er is niet een enkele stip aan de horizon, maar een heel kleurenpalet. We zullen de komende jaren alles nodig hebben om de transitie te bewerkstelligen. Dat kunnen we alleen samen doen." 

"De kunst is om als bedrijfsleven en overheden samen te werken en samen op te trekken in de energietransitie"

Theo Heinink

projectleider vanuit provincie Gelderland

Profielfoto Theo Heinink.jpg

Verduurzaming zwaar goederenvervoer 

CEH’s zijn er om verduurzaming van zwaar goederenvervoer mogelijk te maken. Een aantal provincies binnen en buiten de goederenvervoercorridor van de Rotterdamse haven naar Duitsland, het Rijk en Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelen daarvoor samen een strategie. Het programma Clean Energy Hubs is weer een onderdeel van het programma Goederenvervoercorridors van het ministerie van IenW. De CEH’s zijn gericht op wegtransport en binnenvaart. De meest kansrijke brandstoffen voor het zwaardere transport zijn biobrandstoffen, HVO, GTL, Bio-CNG, Bio-LNG (groen gas), elektra en waterstof.

De rol van evofenedex

Saskia Toor is beleidsadviseur bij evofenedex in de Nederlandse regio’s Noord en Oost. “In mijn baan ben ik veel in gesprek met medewerkers van de provincies. Het is goed om te merken wanneer zij aansluiting met ondernemers zoeken. Samen initiatieven uitwerken, toetsen of beleid maken past bij de dagelijkse praktijk. Zo bereiden we betere plannen voor. En in dit geval: wat vanuit de provincie wordt ontwikkeld, helpt ondernemers in de stappen die ze moeten nemen om bijvoorbeeld hun wagenpark te verduurzamen. De randvoorwaarden worden opgesteld. Zo komen we samen verder.“

"Samen met de provincie initiatieven uitwerken, toetsen of beleid maken past bij de dagelijkse praktijk"

Saskia Toor

beleidsadviseur evofenedex

saskia_pasfoto.jpg

Toor vervolgt: “Het programma 'Clean Energy Hubs' past binnen de duurzame transitie, die ook wij bij onze leden stimuleren. Daarbij nemen ondernemers verantwoordelijkheid, en zijn ze in contact met ons over wensen en (on)mogelijkheden. Dat de provincie Gelderland met het programma Clean Energy Hubs deze voortrekkersrol voor heel Nederland oppakt, maakt dat er eenheid ontstaat. Ook ondernemers zijn gebaat bij uniformiteit in de te realiseren clean energy hubs.  En door aansluiting op de praktijk van ondernemers kan er maatwerk geleverd worden." 

Vragen over evofenedex?

Sander en zijn team helpen je graag verder

Sander Zandvoort - evofenedex algemeen