skipToContentskipToFooter

Voorbeeldteksten brandstofclausule

Om bedrijven te ondersteunen bij het opstellen van een brandstofclausule hebben wij een voorbeeldclausule beschikbaar gemaakt. Het voorbeeld is als bijlage bij deze pagina te vinden.

Bij het opstellen van een brandstofclausule zijn een aantal punten van belang.

  • Wat is de prijs waar ten tijde van het opmaken van de afspraak vanuit is gegaan (het ijkpunt c.q. de basisprijs);
  • Welke leverancier wordt als referentie aangehouden op basis waarvan prijswijzigingen van de brandstof worden vastgesteld?
  • Gaat men bij het doorvoeren van prijswijzigingen uit van een gemiddelde referentieprijs over een bepaald tijdvak of is de referentieprijs op het einde van de afgesproken periode leidend?
  • Wordt de referentieprijs met terugwerkende kracht doorgevoerd of dient ze als nieuwe basisprijs voor een toekomstige periode?
  • Op die manier is te beoordelen of en in hoeverre de gemiddelde prijs van een liter dieselolie over de afgesproken periode afwijkt van de literprijs bij aanvang van de overeenkomst. 

Vragen over vervoer?

Ricky en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer